Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lättnader i avgifterna för uppehållstillstånd för dem som stannar i landet på grund av coronasituationen

Inrikesministeriet
20.5.2020 12.38
Pressmeddelande 50/2020

Förordningen om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer ändras temporärt. På grund av reserestriktioner till följd av coronaviruspandemin finns det i Finland personer vars uppehållsrätt håller på att upphöra eller har upphört och som inte kan lämna landet. För behandlingen av deras ansökningar om uppehållstillstånd uppbärs en mindre avgift än vanligt.

Enligt förordningen för 2020 är behandlingsavgiften för ansökan om uppehållstillstånd 520 euro för vuxna och 270 euro för minderåriga. Förordningen ändras temporärt så att om grunden för ansökan om tillstånd är reserestriktioner till följd av pandemin, är behandlingsavgiften 150 euro för vuxna och 100 euro för minderåriga. Ändringen träder i kraft den 22 maj 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020. Också uppehållstillstånd som beviljas på grund av reserestriktioner gäller högst till den 31 oktober 2020.

Eventuella sökande är personer vars vistelsetid utan visum eller vistelsetid som beviljats med visum gått ut eller vars uppehållstillstånd inte längre är giltigt. Migrationsverket har redan tagit emot ansökningar om uppehållstillstånd av personer vars utresa har förhindrats eller avsevärt försvårats. Det är skäligt att sänka avgifterna eftersom dessa personer stannar i landet ofrivilligt, vistelsen bedöms vara kort och även tillståndets giltighetstid är kortare än vanligt.

Om grunden för ansökan är något annat än hinder för att lämna landet på grund av coronaepidemin, ska sökandena ges råd om att de ska komplettera sin ansökan och betala ansökningsavgiften enligt rätt grund.

Behandlingsavgifterna för ansökningar om uppehållstillstånd fastställs årligen genom inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningen utfärdas med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten. Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten ska Migrationsverket för ansökan om uppehållstillstånd uppbära en avgift som motsvarar ansökans självkostnadsvärde, alltså kostnaderna för behandlingen av ansökan. Av särskilda skäl får det dock bestämmas att en avgift uppbärs till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller att avgift inte alls ska uppbäras.

Om ändringsförslaget ordnades en kort remissbehandling där utlåtanden begärdes av finansministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket.

Ytterligare information:

Satu Kaskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 680, [email protected]