Hyppää sisältöön
Media

Lagförslag om läktarsäkerhet går vidare till riksdagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.50
Pressmeddelande 41/2021
Fotbollsspelare.

Den 8 april överlämnade statsrådet en regeringsproposition om trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang till riksdagen. Syftet med propositionen är att sätta i kraft Europarådets konvention för att effektivisera läktarsäkerheten. I propositionen föreslås det också att lagen om sammankomster ska ändras.

Europarådets konvention syftar till att skapa en trygg miljö utan störningar och en positiv stämning vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. 

– Enligt konventionen ska man vid ordnandet av evenemang beakta åtgärder som samtidigt syftar till att trygga deltagarnas hälsa och välbefinnande, att evenemanget förlöper utan störningar och att skapa en trevlig stämning. Detta uppnås bland annat genom att uppdatera bestämmelser som gäller säkerhetsarrangemang samt allmän ordning och säkerhet, berättar Jouko Huhtamäki, konsultativ tjänsteman vid inrikesministeriet.

Den senaste konventionen är från 1985. Syftet med den nya konventionen är att förbättra åskådarnas säkerhet genom att beakta de erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnande av och säkerheten vid idrottsevenemang sedan den senaste konventionen trädde i kraft. För att uppnå målet ska också olika aktörer som medverkar i evenemangen inkluderas i större utsträckning. 

Avsikten är dessutom att ändra lagen om sammankomster så att vissa bestämmelser i konventionen om beredskaps- och krisplanering ska beaktas i samband med de tillställningar som avses i konventionen. 

Statsrådet överlämnade propositionen till riksdagen torsdagen den 8 april.