Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Migrationsverket får 12 miljoner euro i EU-stöd för mottagande av 175 asylsökande från Medelhavet

Inrikesministeriet 30.6.2020 14.09
Pressmeddelande 72/2020
Asyl-, migrations- och integrationsfondens logotyp.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) beviljar 12 miljoner euro i EU-stöd för mottagande av asylsökande från Medelhavsområdet.

EU-stödet täcker de kostnader som föranleds av att 175 ensamkommande minderåriga och andra mest utsatta asylsökande tas emot som interna omplaceringar till Finland från stater vid EU:s yttre gränser i Medelhavsområdet. Syftet med projektet är att säkerställa smidig omplacering av asylsökande genom att skapa beredskap för resursbehoven inom mottagningssystemet och asylförfarandet. 

EU-finansieringen täcker de kostnader för mottagande som orsakas av inkvartering av, direkt uppehälle av och service för asylsökande. I fråga om asylförfarandet ska i synnerhet kostnader för beslutsfattande i asylfrågor och för tolkning täckas.

Ansökningsomgången för AMIF-finansiering hänför sig till statsrådets beslut av den 27 februari, enligt vilket Finland genom interna omplaceringar tar emot 175 ensamkommande minderåriga asylsökande och andra mest utsatta asylsökande från stater vid Europeiska unionens yttre gränser i Medelhavsområdet. Syftet med beslutet är att minska belastningen på mottagningssystemen i staterna i området. 

Enligt statsrådets beslut kan de kostnader som omplaceringarna medför för mottagningssystemet täckas med medel ur AMIF.

Ytterligare information:

Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected]

Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected] (från 27.7)