Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttoviraston ja poliisin maksuihin muutoksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 13.48
Tiedote 145/2018

Sisäministeriö on antanut asetukset poliisin ja Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Poliisin aseisiin liittyviin maksuihin ja suojelupoliisin tekemiin turvallisuusselvityksiin tulee korotuksia. Työntekijän ja yrittäjän oleskelulupahakemusten maksut laskevat sähköisissä hakemuksissa ja nousevat paperihakemuksissa. Lisäksi vapaaehtoisen paluun avustus nousee vuoden alusta.

Aselupien ja suojelupoliisin turvallisuusselvitysten maksuihin korotuksia

Aseluvan hinta nousee 86 eurosta 90 euroon ja aseen käsittelylupa 35 eurosta 37 euroon. Deaktivoidun aseen tarkastaminen nousee 26 eurosta 50 euroon. Kaikkien korotusten syynä on yleisten kustannusten nousu. Lisäksi maltillisia korotuksia on tulossa joihinkin järjestyksenvalvojiin, turvasuojaajiin ja turvatarkastajiin sekä vartijoihin liittyviin kustannuksiin.

Suojelupoliisin tekemän laajan turvallisuusselvityksen maksu nousee 350 eurosta 450 euroon. Lisäksi suojelupoliisin tekemiin muihin turvallisuusselvityksiin tulee maltillisia maksujen korotuksia.

Maahanmuuttoviraston lupamaksut kannustavat sähköiseen asiointiin

Työntekijän ja yrittäjän oleskelulupahakemusten hinnat muuttuvat, kun sähköisesti jätettyjen hakemusten hinta laskee 50 euroa 400 euroon ja paperisten hakemusten nousee 80 eurolla 600 euroon. Kustannuksia on pystytty nyt aiempaa tarkemmin eriyttämään sähköisen asioinnin ja paperisena jätettyjen hakemusten käsittelyn välillä ja se näkyy myös lupien maksuissa.

Myös kasvuyrittäjän oleskelulupien, täysi-ikäisten hakijoiden jatko-oleskelulupien sekä pysyvien oleskelulupien käsittelymaksuihin tulee maltillisia muutoksia. Suomen kansalaisuutta koskevien hakemusten käsittelymaksuihin tehtäisiin suuruudeltaan 30–80 euron muutoksia. Muutoksilla pyritään siihen, että lupamaksut vastaavat entistä paremmin hakemusten käsittelystä aiheutuneita kustannuksia.

Vapaaehtoisen paluun tukea korotetaan

Vapaaehtoisen paluun tuen enimmäismäärä nousee. Avustus voidaan maksaa joko käteistukena tai hyödyketukena. Jatkossa hyödyketukea voitaisiin myöntää vapaaehtoisesti kotimaahansa palaavalle aikuiselle enintään 5 000 euroa maasta riippuen. 5 000 euron avustuksen voivat saada esimerkiksi Irakiin, Afganistaniin ja Somaliaan vapaaehtoisesti palaavat. Käteistuet säilyvät ennallaan. Käteistuen enimmäismäärä on 1 500 euroa.

Hyödyketuella tarkoitetaan erilaisia tarvikkeita tai palveluita, kuten esimerkiksi avustamista työpaikan hankkimisessa. Hyödyketuen korotuksella pyritään edistämään vapaaehtoista paluuta ja palaavien uudelleenkotoutumista sekä kannustamaan yhä useampaa vapaaehtoisesti palaavaa käyttämään hyödyketukea pelkän rahallisen tuen sijaan.

Hyödyketukeen sisältyvä hyödykkeiden ja käteisen yhdistelmä tarjoaa palaajalle paremmat mahdollisuudet uudelleenkotoutumiseen. Hyödyketukea saava palaaja käy useamman kerran kotimaassaan Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n tai muun palveluntarjoajan luona, ja saa samalla tarvitsemaansa neuvontaa ja tukea kotiseudulleen palaamista ja asettumista varten.

Vapaaehtoisen paluun avustusta voi saada muun muassa kansainvälistä suojelua hakenut kolmannen maan kansalainen, joka poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti peruttuaan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa tai hakemuksen tultua hylätyksi.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected] (Poliisin ja suojelupoliisin maksuasetus)
erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, [email protected] (Maahanmuuttoviraston maksuasetus)
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected] (vapaaehtoisen paluun avustus)