Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i Migrationsverkets och polisens avgifter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 13.48
Pressmeddelande 145/2018

Inrikesministeriet har utfärdat förordningar om polisens och Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Det sker höjningar av polisens avgifter som har samband med vapen och av avgifter för säkerhetsutredningar som görs av skyddspolisen. När det gäller uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare, sjunker avgifterna för elektronisk ansökan, medan avgifterna för ansökan i pappersform höjs. Dessutom höjs bidraget för frivillig återresa vid ingången av året.

Avgifter för vapentillstånd och skyddspolisens säkerhetsutredningar höjs

Priset på ett vapentillstånd stiger från 86 euro till 90 euro och priset på ett vapenhanteringstillstånd från 35 euro till 37 euro. Priset på kontroll av deaktiverat vapen stiger från 26 euro till 50 euro. Alla höjningar beror på ökade allmänna kostnader. Dessutom höjs vissa kostnader i anslutning till ordningsvakter, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, säkerhetskontrollörer och väktare måttligt.

Avgiften för en omfattande säkerhetsutredning som görs av skyddspolisen stiger från 350 euro till 450 euro. Dessutom höjs avgifterna för andra säkerhetsutredningar som skyddspolisen gör måttligt.

Migrationsverkets tillståndsavgifter sporrar till elektroniska tjänster

Priserna på uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare ändras när priset på elektronisk ansökan sjunker med 50 euro till 400 euro och priset på ansökan i pappersform höjs med 80 euro till 600 euro. Nu har man noggrannare än förr kunnat göra en skillnad mellan kostnaderna när det gäller e-tjänsterna och behandlingen av ansökningar i pappersform, och detta syns också i tillståndsavgifterna.

Behandlingsavgifterna för uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, fortsatt uppehållstillstånd för vuxna sökande och permanent uppehållstillstånd ändras också måttligt. Ändringar på 30–80 euro ska göras i avgifterna för behandling av ansökningar som gäller finskt medborgarskap. Genom ändringarna strävar man efter att tillståndsavgifterna bättre än hittills ska motsvara de kostnader som föranleds av behandlingen av ansökningar.

Bidraget för frivillig återresa höjs

Maximibeloppet för bidraget för frivillig återresa stiger. Bidraget kan betalas antingen i kontanter eller i form av förnödenheter. I fortsättningen ska en vuxen som frivilligt återvänder till sitt hemland kunna beviljas högst 5 000 euro i bidrag i form av förnödenheter beroende på landet. De som återvänder frivilligt t.ex. till Irak, till Afghanistan eller till Somalia kan få ett bidrag på 5 000 euro. Stöden som betalas i kontanter ändras inte. Maximibeloppet för stödet som betalas i kontanter är 1 500 euro.

Med bidrag i form av förnödenheter avses olika förnödenheter eller tjänster, t.ex. hjälp med att skaffa ett jobb. Genom att höja bidraget i form av förnödenheter strävar man efter att främja frivillig återresa och återintegrationen av dem som återvänder samt att sporra allt flera av dem som återvänder frivilligt att använda bidrag i form av förnödenheter i stället för att endast använda finansiellt stöd.

Kombinationen av förnödenheter och kontanter som ingår i bidraget i form av förnödenheter erbjuder den som återvänder bättre möjligheter till återintegration. Den som återvänder och får bidrag i form av förnödenheter besöker i sitt hemland flera gånger Internationella organisationen för migration IOM eller någon annan tjänsteleverantör och får samtidigt den rådgivning och det stöd som behövs för att återvända till och etablera sig i hemtrakterna.

Bidrag för frivillig återresa kan betalas till bl.a. sådana tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd och som avlägsnar sig från landet frivilligt och varaktigt efter att ha återkallat sin ansökan om internationellt skydd eller efter att ha fått avslag på sin ansökan.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Johanna Hakala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 452, [email protected] (förordningen om polisens och skyddspolisens avgiftsbelagda prestationer)
Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected] (förordningen om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer)
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (förordningen om bidrag för frivillig återresa)