Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttoviraston maksuihin muutoksia vuonna 2021

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 14.27
Tiedote 164/2020
Maahanmuuttoviraston kyltti.

Sisäministeriö on antanut vuosittaisen asetuksen Maahanmuuttoviraston maksuista. Asetus tulee voimaan 1.1.2021. Osaa maksuista korotetaan, jotta niillä katetaan paremmin hakemusten käsittelystä virastolle aiheutuvia kuluja.

Työntekijän ja yrittäjän paperisena tehtyjen oleskelulupahakemusten käsittelymaksu on tulevana vuonna 690 euroa tai 610 euroa riippuen siitä, sovelletaanko siihen saatavuusharkintaa (aiemmin 640 tai 560). Sähköisesti tehtyjen oleskelulupahakemusten maksut eivät muutu.

Kansalaisuushakemusten käsittelymaksut nousevat. Paperisen kansalaisuushakemuksen käsittelymaksu on jatkossa 590 euroa (aiemmin 520) ja sähköisen kansalaisuushakemuksen käsittelymaksu 460 euroa (aiemmin 420).

Ensimmäisen oleskeluluvan ja opiskelijoiden ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksut eivät muutu. Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu on tulevana vuonna 520 euroa ja sähköisen hakemuksen 470 euroa. Opiskelijoiden ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu on tulevana vuonna 450 euroa ja sähköisen hakemuksen 350 euroa.

Maksujen lähtökohtana on, että ne vastaavat hakemusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia Maahanmuuttovirastossa. Virastolle aiheutuvia kustannuksia edullisempi käsittelymaksu on edelleen ensimmäisillä oleskelulupahakemuksilla (pois lukien työntekijän ja yrittäjän luvat) sekä alaikäisen ja opiskelijan oleskelulupahakemuksilla. Kansainvälisen suojelun hakeminen on maksutonta.

Hakijoita kannustetaan sähköiseen asiointiin

Maahanmuuttovirasto pystyy erittelemään, miten käsittelykustannukset jakautuvat sähköisen asioinnin ja paperihakemusten välillä. Tämä näkyy käsittelymaksuissa: sähköisen asioinnin kautta jätetyt hakemukset ovat edullisempia, koska niiden käsittely on tehokkaampaa ja aiheuttaa virastolle vähemmän kustannuksia. Sähköinen asiointi on myös asiakkaalle helpompaa, kun asian voi laittaa vireille ja seurata sen etenemistä sähköisesti. Lupamaksuilla halutaan kannustaa sähköiseen asiointiin.

Käsittelymaksut varmistavat osaltaan Maahanmuuttoviraston riittävät resurssit, mikä tukee myös käsittelyaikatavoitteiden toteutumista. Viraston lupaprosessien ja ulkomaalaisasioiden sähköisen asioidenkäsittelyjärjestelmän kehittäminen on käynnissä.

Kaikkien Maahanmuuttovirastolle toimitettavien hakemusten käsittelymaksut vahvistetaan vuosittain sisäministeriön asetuksella Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Kirta Sandström, p. 0295 488 604, [email protected]