Hoppa till innehåll
Media

Migrationsverkets avgifter ändras 2021

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 14.27 | Publicerad på svenska 22.12.2020 kl. 16.03
Pressmeddelande 164/2020
Migrationsverket.

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021. En del av avgifterna kommer att höjas för att bättre täcka verkets kostnader för handläggningen av ansökningar.

Behandlingsavgiften för ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare som görs i pappersform är under det kommande året 690 euro eller 610 euro beroende på om prövning av tillgången på arbetskraft tillämpas (tidigare 640 eller 560 euro). Avgifterna för elektroniska ansökningar om uppehållstillstånd ändras inte.

Behandlingsavgifterna för ansökningar om medborgarskap stiger. Behandlingsavgiften för en ansökan om medborgarskap i pappersform är i fortsättningen 590 euro (tidigare 520 euro) och behandlingsavgiften för en elektronisk ansökan om medborgarskap 460 euro (tidigare 420 euro).

Behandlingsavgifterna för ansökan om första uppehållstillstånd och första uppehållstillstånd för studerande ändras inte. Nästa år är avgiften för första uppehållstillståndet är 520 euro och vid elektronisk ansökan 470 euro. Avgiften för första uppehållstillståndet för studerande är i fortsättningen 450 euro och vid elektronisk ansökan 350 euro nästa år.

Utgångspunkten för avgifterna är att de motsvarar de kostnader som behandlingen av ansökningarna orsakar Migrationsverket. Behandlingsavgiften för ansökningarna om första uppehållstillstånd (med undantag av uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare) samt för ansökningarna om uppehållstillstånd för studerande eller minderåriga understiger fortsättningsvis kostnaderna som orsakas verket. Ansökan om internationellt skydd är avgiftsfri.

Sökande uppmuntras till att använda e-tjänster

Migrationsverket kan specificera hur behandlingskostnaderna fördelar sig mellan e-tjänster och pappersansökningar. Detta syns i avgifterna: ansökningar som lämnas in via e-tjänster är förmånligare, eftersom behandlingen av ansökningarna är effektivare och medför mindre kostnader för myndigheten. Det är också lättare för kunden att uträtta ärenden elektroniskt, då ärendet kan inledas och man kan följa hur det framskrider elektroniskt. Genom behandlingsavgifterna vill man uppmuntra till att använda e-tjänster.

Behandlingsavgifterna säkerställer för sin del Migrationsverkets tillräckliga resurser, vilket också stöder uppnåendet av målen för behandlingstiderna. Utvecklingen av ämbetsverkets elektroniska ärendehanteringssystem för tillståndsprocesser och utlänningsärenden pågår.

Behandlingsavgifterna för alla ansökningar som lämnas in till Migrationsverket fastställs årligen genom inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Ytterligare information:
Kirta Sandström, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 604, [email protected]