Hyppää sisältöön
Media

Koroonaolukorra tõttu karmistatakse riiki sisenemise piiranguid

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2020 13.49 | article-published-for-lang
Tiedote 110/2020

Riiginõukogu otsustas 24. septembril riiki sisenemise piirangute üle, mis jõustuvad 28. septembril. Riiki sisenemise piirangud võetakse uuesti kasutusele Soome ja Islandi, Norra, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia ja Eesti vahelises liikluses ning Gruusia, Kanada ja Tuneesia elanikele, kes reisivad oma kodumaalt Soome. Piirangud eemaldatakse San Marinost Soome saabuvalt liikluselt.

Endiselt on võimalik igapäevane liiklus Soome, Rootsi ja Norra vahelisel maismaapiiril piirikogukondade vahel. Lisaks tohib alates 28.9. Soomes tööl käia Rootsist ja Eestist ilma 14 ööpäeva eneseisolatsiooni. 

Sellest alates võib riikide nimekiri muutuda igal nädalal uuesti tehtava kontrolli käigus. Riiki sisenemise piirangute muudatused tehakse Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) asjatundjahinnangu alusel iga esmasepäevase informatsiooni põhjal. Piirväärtust 25 uut haigusjuhtumit 100 000 elaniku kohta eelmise 14 ööpäeva jooksul kohaldatakse EL-i ja Schengeni riikidele ning EL Nõukogu poolt kindlaks määratud n-ö rohelise nimekirja riikidele. Võimalike muudatuste üle otsustatakse neljapäevasel riiginõukogu istungil.

Sisepiiriliikluse piirangud alates 28.9.

Sisepiiriliikluse all mõeldakse Soome ja teiste Schengeni piirkonda kuuluvate riikide vahelist liiklust. Alates 28.9. ei piirata riiki sisenemist Soome Küproselt, Lätist, Leedust, Liechtensteinist, Poolast, San Marinost ja Vatikanist.

Selle otsuse kohaselt kehtivad riiki sisenemise piirangud sisepiiriliikluses alates 28.9. Soome ja Madalmaade, Belgia, Hispaania, Islandi, Itaalia, Austria, Kreeka, Luksemburgi, Malta, Norra, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Šveitsi, Taani, Tšehhi, Ungari ja Eesti vahelises liikluses teatud erandid välja arvatud. 

Igapäevane liiklus Soome, Rootsi ja Norra vahelisel maismaapiiril piirikogukondade vahel on endiselt võimalik. Lisaks tohib alates 28.9. Soomes tööl käia Rootsist ja Eestist ilma 14 ööpäeva eneseisolatsiooni. Samuti ei piirata lõbusõidulaevade liiklust EL-i ja Schengeni riikidest Soome. 

Kui need erandid välja arvata võimaldavad riiki sisenemise piirangud sisepiiridel ainult tagasinaasmist Soome, transiitliiklust, tööreisi ja liiklemist muul vältimatul põhjusel.  Riiki saabujatele soovitatakse 14 ööpäeva pikkust eneseisolatsiooni. Alates 1.10. on eneseisolatsiooni võimalik soovi korral lühendada kahe vabatahtliku koroonatestiga.

Välispiiriliikluse piirangud alates 28.9.

Välispiiriliikluse all mõeldakse Soome ja Schengeni piirkonda mittekuuluvate riikide vahelist liiklust. Alates 28.9. on välispiiriliikluses riiki sisenemise piirangud eemaldatud Vatikanist, San Marinost ja Küproselt Soome saabuvas liikluses ning Soome ja Austraalia, Jaapani, Rwanda, Lõuna-Korea, Tai, Uus-Meremaa ja Uruguay vahelises liikluses nende riikide elanike osas. 

Nendest riikidest tohib tulla Soome tööreisile või kui on mõni muu vältimatu põhjus: Andorra, Bulgaaria, Iirimaa, Horvaatia, Monaco, Rumeenia ja Suurbritannia.  Riiki saabujatele soovitatakse 14 ööpäeva pikkust eneseisolatsiooni.

Ülejäänud Schengeni piirkonda mittekuuluvate riikide osas võimaldavad riiki sisenemise piirangud ainult tagasitulekut Soome ja teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse, transiitliiklust Helsingi-Vantaa lennujaamas ning muud vältimatut liiklust. Lisaks soovitatakse riiki saabujatele 14 ööpäeva pikkust eneseisolatsiooni. 

Alates 1.10. on eneseisolatsiooni võimalik soovi korral lühendada kahe vabatahtliku koroonatestiga.

Uued terviseohutusmeetmed alates 1.10. 

Soome võtab kasutusele uued reisimisega seotud terviseohutusmeetmed alates 1.10. See põhineb riiginõukogu 11.9. tehtud põhimõttelisele otsusele. Eesmärgiks on lihtsustada just nimelt tööliiklust.

Alates 1. oktoobrist soovitatakse kahte vabatahtlikku koroonatesti reisijatele, kes tulevad Soome kõrgema koroona nakatumisnäitajaga riikidest, kust riiki sisenemist Soomes piiratakse. Erandiks on see, et Soomes tohib tööl käia Rootsist ja Eestist ilma eneseisolatsiooni või testimisteta. Samuti on Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra maismaapiiril piirikogukondade elanike liiklus karantiinivaba.

Vabatahtlike koroonatestide abil võib riiki saabuja lühendada soovitatud 14 ööpäeva pikkust eneseisolatsiooni. 

Kõrgema nakatumisnäitajaga riigist tagasi tulles saab Soomes elav isik soovi korral lühendada 14 ööpäeva pikkust eneseisolatsiooni minnes testi kohe peale Soome saabumist lennujaamas või sadamas ja teisele testimisele kodukohas kõige varem 72 tunni möödudes esimese testi tegemisest. 

Teistele riiki saabujatele soovitatakse esimest koroonatesti maksimaalselt 72 tundi (3 ööpäeva) enne Soome saabumist. Teine koroonatest tuleks teha kõige varem 72 tundi (3 ööpäeva) peale Soome saabumist. Kuni teise testi tulemuse saamiseni tuleks riiki saabujal majutuskohas eneseisolatsioonis olla. Eneseisolatsioon lõpeb, kui testi tulemus on negatiivne.  Kui testi tulemus on positiivne, määrab arst isiku karantiini seniks, kui ta on terveks saanud.

Kui reisija viibib Soomes alla kolme ööpäeva (alla 72 h), ei pea ta karantiinis olema ega teist koroonatesti tegema. 

Riiki sisenemise piirangud ja turismireisid

Kui riiki sisenemist piiratakse, ei tohi kõnealustest riikidest enam Soome turismireisile tulla. Siis on võimalik ainult Soome tagasinaasmine, transiitliiklus, tööreis või liiklemine muul vältimatul põhjusel. Lisaks soovitatakse riiki saabujale karantiini ja testimisi.

Riiki sisenemise piirangute eemaldamine tähendab, et kõnealusest riigist tohib tulla Soome puhkusereisile. Siis ei pea reisija Soomes eneseisolatsiooni jääma või koroonatesti tegema. 

Soome kodanike ja Soomes elavate isikute õigused

Soome põhiseaduse § 9 kohaselt on Soome kodanikul ja Soomes elaval isikul alati õigus Soome tagasi tulla, ja igaühel on õigus soovi korral Soomest lahkuda, kui õigust ei ole seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski endiselt vältida mittevajalikku reisimist, välja arvatud riikidesse, mille osas on riiki sisenemise piirangutest loobutud.

Eneseisolatsioon  

Tervise ja Heaolu Instituudi juhiste kohaselt ei ole eneseisolatsiooni ajal soovitatav minna töökohale, lasteaeda või kooli. Vältimatu liikumine, nagu arsti juures käimine, on võimalik. Sel juhul soovitatakse näomaski kasutamist. Ühistransporti tuleks vältida. Riiki saabuvaid reisijaid informeeritakse juhtistest.

Reisile mineja peab ise veenduma sihtriigi selle hetke riiki sisenemis- ja karantiinimäärustes ja võtma arvesse Soome tagasinaasmise karantiinisoovitused. Reisija peab ise selgitama oma reisikindlustuse katvust pandeemia olukorras. Igal reisile minejal tasub kontrollida kehtivaid juhiseid. Sihtriigi riiki sisenemis- ja karantiinijuhised sihtriigi ametiasutuste internetilehekülgedel.

Lisateave: 

Kodanike küsimused piiriliikluse kohta: Piirivalveamet

Karantiini ja testimisi puudutavad küsimused: Tervise ja Heaolu Instituut, Sotsiaal- ja Tervishoiuministeerium

Muutus 25.9. 14.51: Lisaks tohib alates 28.9. Soomes tööl käia Rootsist ja Eestist ilma 14 ööpäeva eneseisolatsiooni.