Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i inreserestriktionerna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2021 14.41
Pressmeddelande 16/21
Korona & beslut.

Statsrådet beslutade den 11 februari om vissa ändringar i inreserestriktionerna från och med den 15 februari. På basis av sjukdomsläget begränsar Finland inte längre inresa från Island. Inreserestriktionerna återinförs i trafiken från Rwanda till Finland i fråga om invånare i Rwanda. Dessutom begränsas öppethållningstiderna for vissa gränsövergångsställen vid den västra gränsen i Lappland och vid Finlands östra gräns. Restriktionerna gäller till och med den 25 februari.

Från och med måndagen den 15 februari begränsas öppethållningen vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge samt vid landgränsen mellan Finland och Sverige vid gränsövergångsställena i Karesuvanto, Kolari, Muonio och Pello. Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge är öppna kl. 9.00–21.00. Gränsövergångsställena i Karesuvanto, Kolari, Muonio och Pello vid landgränsen mellan Finland och Sverige är öppna kl. 7.00–21.00. Begränsningarna av öppethållningstiderna gäller inte godstrafik eller sådan nödvändig persontrafik som har ett motiverat behov av gränsövergång utanför öppethållningstiderna. De övriga gränsövergångsställena är alltjämt öppna dygnet runt. 

Från och med fredagen den 19 februari begränsas öppethållningen vid gränsövergångsställena Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa på nätterna.  Begränsningarna av öppethållningstiderna gäller inte godstrafik eller personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att passera gränsen utanför öppettiderna. 

Beslut som gäller öppethållningstiderna fattas av chefen för Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenhet efter hörande av de regionala och lokala hälsovårdsmyndigheterna samt vid behov av andra myndigheter. De regionala gränsbevakningsmyndigheterna informerar närmare om gränsövergångsställenas öppethållning.

Målet är att nå alla personer som passerar gränsen

Syftet med ändringarna är att minska den trafik som anländer över gränsen, detta för att förhindra att nya varianter av coronavirus sprids. Det finns ännu inte andra tillräckliga åtgärder att tillgå som kunde ersätta gränskontrollen vid de inre gränserna. Hälsovårdsmyndigheterna har som mål att alla personer som passerar gränsen ska kunna hänvisas till coronatest, om de inte kan visa upp ett tillräckligt färskt negativt coronatestresultat eller ett intyg över att de har insjuknat i och tillfrisknat från coronavirussjukdomen.

Begränsningen av öppethållningstiderna koncentrerar i regel gränsövergångstrafiken till dagtid och kväll, då hälsovårdsmyndigheterna kan vara närvarande vid gränsövergångsställena och nå alla personer som passerar gränsen. Eftersom begränsningarna av öppethållningstiderna inte gäller godstrafik eller nödvändig och brådskade trafik, bedöms de inte ha någon betydande negativ inverkan på samhällets funktion.

Begränsningen av trafiken vid gränsövergångsställena påverkar inte den rörelsefrihet som tryggas i grundlagen, enligt vilken finska medborgare inte får hindras att resa in i landet. Inresa är dock tillåten endast via öppna gränsövergångsställen. Var och en, vars rätt att resa inte har begränsats genom reseförbud eller annars med stöd av lag, har också rätt att lämna landet.

Övriga gällande inreserestriktioner finns i statsrådets beslut av den 22 januari och på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen r[email protected] 

Korrigering 22.2.2021 kl. 17.17. Ordet "vaccinationsintyg" tagits bort från meningen som börjar "Hälsovårdsmyndigheterna har som mål att alla personer som passerar gränsen ska kunna hänvisas till coronatest"...