Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i inreserestriktionerna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 13.48
Pressmeddelande 95/2021

Det kommer att göras ett par ändringar i inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna på basis av incidenstal. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 12 augusti och beslutet träder i kraft den 16 augusti. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Det beslut som fattades den 5 augusti 2021 kommer att ändras så att inreserestriktionerna återinförs i fråga om invånare i Kosovo i trafiken från Kosovo till Finland och för invånare i Norra Makedonien i trafiken från Norra Makedonien till Finland. Tillåtna inresegrunder för personer som kommer från dessa länder och som inte har fått hela vaccinationsserien är återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

Det görs inga andra ändringar i inreserestriktionerna. Den inre gränskontrollen slopades från och med den 26 juli, dvs. från och med det har det varit möjligt att fritt inresa från EU- och Schengenländerna utan reserestriktioner.

Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbsida.