Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De nordiska inrikesministrarna diskuterade lindringen av begränsningarna av gränstrafiken

Inrikesministeriet 15.5.2020 14.05
Pressmeddelande 47/2020
Nordens flaggor.

Inrikesminister Maria Ohisalo deltog i de nordiska inrikesministrarnas videokonferens den 15 maj. På mötesagendan stod begränsningarna av gränstrafiken på grund av coronavirusläget och den gradvisa avvecklingen av begränsningarna.

Ministrarna diskuterade också en eventuell avveckling av de begränsningar som gäller fritidsresor mellan de nordiska länderna. För närvarande rekommenderar alla nordiska länder att man ska undvika onödiga resor till utlandet.

– Vi följer smittoläget kontinuerligt, och utifrån det drar vi i Finland upp riktlinjer i enlighet med vår hybridstrategi. Än så länge kan vi inte bedöma när rekommendationen om att undvika fritidsresor ändras. Finska medborgare har ändå alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet. Jag vädjar till var och ens ansvarskänsla för sin egen och sina medmänniskors hälsa, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

EU-kommissionen föreslog i sitt meddelande onsdagen den 13 maj att de medlemsländer som befinner sig i samma situation med tanke på coronavirusepidemin kan tillåta fritidsresor för sina invånare mellan länderna. De risker som uppstår när reserestriktioner upphävs kan kompenseras genom andra åtgärder, till exempel genom att minska smittorisken bland resenärerna i flyg- och fartygstrafiken.

Frågorna om att öppna upp för turismen hör till flera ministeriers ansvarsområde. Regeringen diskuterar frågor som hänför sig till kommissionens meddelande nästa vecka.

Det internationella samarbetet blir allt viktigare under coronakrisen

Begränsningarna mot spridningen av coronavirussmittan påverkar flera människors liv negativt. Därför ska man lindra begränsningarna så snart som möjligt utan att riskera människornas hälsa och hälso- och sjukvårdssystemets bärkraft. Att avstå från begränsningarna kommer dock att vara en lång och svår process.

Under pandemin har samarbetet och dialogen mellan de nordiska länderna blivit allt viktigare. Det är väsentligt att länderna ger varandra aktuell information om läget och rapporterar om de nationella åtgärderna. Diskussionerna fortsätter i syfte att reda ut möjligheterna att öppna upp för trafik mellan de nordiska länderna.

I hanteringen av coronakrisen har också det europeiska samarbetet en stor betydelse. Även om varje stat sist och slutligen fattar sina beslut utifrån sina egna utgångspunkter, utgör kommissionens meddelanden och riktlinjer en god grund för diskussionen och samordningen.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]