Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Poliisin ennalta estävällä toiminnalla edistetään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta

Sisäministeriö
8.5.2020 10.12
Tiedote 41/2020

Ennalta estävä toiminta poliisilaitoksilla on kehittynyt, siihen on kohdistettu resursseja ja työllä on saavutettu tuloksia. Ennalta estävää työtä tekevät poliisit ovat varsin sitoutuneita työhönsä ja heillä on selkeä näkemys siitä, miten työtä tehdään. Poliisilaitosten välillä on kuitenkin eroja ennalta estävän toiminnan toteutuksessa. Muun muassa tästä kertoo tuore toimeenpanoraportti, jossa tarkastellaan työn tuloksia vuonna 2019.

Poliisin ennalta estävällä työllä ylläpidetään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin puuttumalla varhain turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin ja kehitykseen. Ennalta estävässä työssä keskeistä on yhteistyö paikallisten asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Ankkuritoiminta laajentunut eri puolille Suomea

Ennalta estävän toiminnan kärkiteemoja viime vuonna olivat: 

  • moniammatillisessa yhteistyössä toteutettava ankkuritoiminta
  • poliisin toiminta lähiöissä ja harvaan asutuilla alueilla
  • yhteistyö oppilaitosten kanssa
  • naisiin kohdistuvan väkivallan ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan torjuminen
  • toiminta vähemmistöjen kanssa

Esimerkiksi moniammatillinen Ankkuritoiminta on laajentunut ja kehittynyt, ja ankkuritoiminnalla on tavoitettu entistä useampi rikoksilla oireileva nuori eri puolilla Suomea. Ankkurin sosiaalityöntekijän, poliisin, terveydenhuollon ammattilaisten ja nuorisotyötekijöiden yhteistyöllä on pystytty auttamaan sekä nuoria että perheitä. Ankkuritoiminta osaltaan ehkäisee myös jengiytymistä ja sellaisten alueiden syntymistä, jossa turvallisuusongelmat kasaantuvat. 

Tavoitteena tuoda poliisi lähelle ihmisiä ja yhteisöjä

Poliisin toiminta on koottu 11 poliisilaitoksen alueelle. Alueet ovat suuria, ja asukkaat kokevat aiempaa useammin, että poliisi on kaukana fyysisesti ja poliisin näkyvä toiminta on vähentynyt. Poliisin ennalta estävän toiminnan strategian tarkoituksena on tuoda poliisi lähelle asukkaita ja yhteistyökumppaneita. Näin poliisi pystyy paremmin tunnistamaan ja ymmärtämään ihmisten sekä yhteisöjen tarpeita ja näin lisäämään ihmisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Ennalta estävä toiminta on poliisin lakisääteinen tehtävä ja resurssit sisältyvät pääosin poliisin perusrahoitukseen. Tiettyjen tärkeiden tavoitteiden edistämiseksi on myönnetty myös erillisrahoitusta. Lisärahoitusta on saanut esimerkiksi nettipoliisitoiminta ja poliisin toiminta lähiöissä ja harvaan asutuilla alueilla.

Alueellisesti on suuria eroja siinä, miten Ankkuritoimintaa ja muuta ennalta estävää työtä toteutetaan. Tämän seurauksena asukkaat eri puolilla maata eivät saa yhdenvertaisesti palveluja, jotka ennalta estävät häiriöitä ja rikoksia ja lisäävät turvallisuutta. Eroihin vaikuttavat muun muassa resurssitilanne sekä se, miten esimerkiksi moniammatillista yhteistyötä (kuten ankkuritoiminta) johdetaan ja toteutetaan eri viranomaisissa.

Poliisin ennalta estävän toiminnan strategia 2019–2023

Poliisin ennalta estävän toiminnan strategia vahvistettiin joulukuussa 2018. Se kattaa vuodet 2019–2023 ja sen tavoitteena on, että Suomi on turvallinen maa kaikille maassa asuville. 

Sisäministeriö vahvistaa strategian toimeenpanon kärkiteemat vuosittain ja Poliisihallitus ohjeistaa poliisilaitoksia, jotka toteuttavat ennalta estävää strategiaa. Toimeenpanossa huomioidaan kunkin poliisilaitoksen tilanne, alueelliset ja paikalliset tarpeet sekä mahdollisuudet. 

Toimeenpanoraportti perustuu poliisilaitosten, KRP:n ja Poliisiammattikorkeakoulun toimittamiin tietoihin. Raportti on ensimmäinen asiakirja, jossa poliisin ennalta estävää toimintaa on tarkasteltu laajasti ja kerrottu sen tuloksista.

Lisätietoja 
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, [email protected]