Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pysäköintivirhemaksu nousee Hyvinkäällä, Kokkolassa, Kirkkonummella, Ylöjärvellä ja Vantaan Tikkurilassa

Sisäministeriö
10.11.2021 13.40
Tiedote 140/2021

Sisäministeriö on antanut pysäköintivirhemaksuja koskevan asetuksen. Parkkisakkojen nimellä tunnettu pysäköintivirhemaksu nousee Hyvinkäällä 50 eurosta 60 euroon, Kokkolassa 40 eurosta 50 euroon, Kirkkonummella 25 eurosta 50 euroon ja Ylöjärvellä 30 eurosta 40 euroon.  Vantaan kaupungin pysäköintivirhemaksu nousee 60 eurosta 80 euroon Tikkurilan ydinkeskustan kalleimmalla pysäköintimaksuvyöhykkeellä. Muissa kunnissa pysäköintivirhemaksu pysyy samansuuruisena kuin aiemmin.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin.

Pysäköintivirhemaksun korottamista koskevan esityksen tekee yleensä kunta. Myös poliisilaitos voi esittää maksun korottamista. Ennen asetuksen antamista sisäministeriö pyytää esityksiin poliisilaitoksen lausunnon.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, puh. 0295 488 297, [email protected]