Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rahanpesulakia täydennetään asiakkaan tuntemiseen liittyvillä asetuksilla

Sisäministeriö
2.3.2018 14.58
Tiedote 22/2018

Sisäministeriö ehdottaa, että rahanpesulakia täydennettäisiin valtioneuvoston asetuksilla. Asetuksilla tarkennettaisiin asiakkaan tuntemiseen liittyviä säännöksiä. Asiakas on tunnistettava esimerkiksi pankissa ensimmäisen kerran silloin, kun hän avaa maksutilin. Asetusluonnokset lähtivät lausunnolle 2.3.

Asetuksilla täsmennettäisiin mitä laissa tarkoitetaan yksinkertaistetulla asiakkaan tuntemisella ja tehostetulla asiakkaan tuntemisella. Yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä sovellettaisiin tilanteissa, joihin voi liittyä vähäinen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski. Rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvat yritykset ja yhteisöt voisivat kuitenkin halutessaan soveltaa aina samantasoista menettelyä lukuun ottamatta tilanteita, joissa edellytetään tehostettuja toimenpiteitä. Yksinkertaistettua menettelyä koskevassa asetuksessa huomioitaisiin eräät rahoitussopimukset ja -palvelut sekä vähäisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskin vakuutussopimukset. Lisäksi asetukseen ehdotetaan sisällytettäväksi eräät rahapelipalvelut.

Asetus ei vapauta yrityksiä arvioimasta riskejä itse

Asetuksessa säädettäisiin ainoastaan sellaisista vakuutustuotteista ja rahapelipalveluista, jotka eivät kuulu EU:n neljännen rahanpesudirektiivin pakolliseen soveltamisalaan. Näiden osalta riskitilanteen arvioidaan säilyneen lähes ennallaan viime vuosien ajan. Asetus ei kuitenkaan vapauttaisi rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvia yrityksiä ja yhteisöjä arvioimasta itse rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Näiden olisi huomioitava myös rahanpesulain mukaisen valvojan riskiarvio ja määräykset sekä laissa tarkoitetun rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kansallisen riskiarvion esiin nostamat keskeiset riskit.

Tehostetussa asiakkaan tuntemismenettelyssä on kyse riskeihin liittyvistä lisätoimenpiteistä, joita tarvitaan normaalien asiakkaan tuntemistoimien lisäksi. Rahanpesulaki sisältää jo säännökset eräistä tilanteista, joissa tehostettua menettelyä olisi aina noudatettava, kuten asiakkaan etätunnistamisessa. Näitä ei ehdoteta täydennettäväksi. Sen sijaan asetukseen sisältyisi erityinen säännös tuotteisiin, palveluihin tai toimitustapaan liittyvistä riskitekijöistä, joita voi liittyä uuteen tai kehitteillä olevaan teknologiaan, sekä säännös asiakkaisiin liittyvistä riskitekijöistä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Virpi Koivu, 0295 488 592, [email protected]