Hyppää sisältöön
Media

Rajamenettelyn käyttöönottoa koskevat lakimuutokset lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2022 14.15
Tiedote
Anna lausunto ja vaikuta.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen ulkomaalaislain muutoksista, jotka mahdollistaisivat rajamenettelyn käyttöönoton. Rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Lausuntokierros päättyy 23.5.

Rajamenettelyä voitaisiin soveltaa, jos hakija on esimerkiksi saapunut turvallisesta maasta tai jättänyt muulla tavalla ilmeisen perusteettoman hakemuksen.

Maahanmuuttoviraston tulisi ratkaista hakemus neljän viikon kuluessa sen jättämisestä. Nopean menettelyn mahdollistamiseksi Maahanmuuttovirasto voisi pitää turvapaikkapuhutteluja videoneuvottelun tai muun teknisen ratkaisun avulla. Virastolla on hyviä kokemuksia etäpuhutteluista jo pandemian ajalta.

Normaalissa tilanteessa rajamenettely koskisi arviolta muutamia kymmeniä hakemuksia vuodessa. Menettelyn hyödyt korostuisivat tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuisi muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista. 

Hakemukset tutkittaisiin perusteellisesti myös rajamenettelyssä

Myös rajamenettelyssä turvapaikkahakemukset tutkittaisiin yksilöllisesti, perusteellisesti ja oikeudenmukaisesti. Rajamenettelyä ei sovellettaisi haavoittuvassa asemassa oleviin hakijoihin, kuten ihmiskaupan uhreihin, jos heille ei nopean menettelyn aikana pystyttäisi takaamaan heidän tarvitsemaansa erityistä tukea turvapaikkamenettelyssä.

Luonnoksessa on esitetty eri vaihtoehtoja siihen, missä laajuudessa rajamenettelyä voitaisiin soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin hakijoihin. Lopullinen esitys tehdään lausuntopalautteen perusteella.

Hakijan olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella

Rajamenettely perustuu EU-lainsäädäntöön. Osa sen soveltamiseen liittyvistä seikoista on ratkaistava kansallisesti, kuten menettelyn aikaisen liikkumisen rajoittaminen sekä menettelyn päättyminen.

Luonnoksessa esitetään, että hakijalla olisi velvollisuus oleskella rajalla tai sen läheisyydessä sijaitsevan, hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Lähtökohtaisesti häntä ei kuitenkaan otettaisi säilöön: vastaanottokeskuksen alueella hän voisi liikkua vapaasti.

Menettelyn selkeä päättymisaika on tärkeä hakijan oikeusturvan kannalta, sillä siihen päättyisi myös hakijan velvollisuus oleskella hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Luonnoksessa esitetään tilanteet, joissa rajamenettely päättyisi.

Esitys ei liity valmiuslain uudistamiseen

Muuttoliikkeen välineellistämiseen vastataan monin erityyppisin operatiivisin, oikeudellisin, diplomaattisin ja taloudellisin keinoin. Ratkaisu muuttoliikettä hyväksikäyttävään vieraan valtion poliittiseen painostukseen löytyy ensisijaisesti diplomatiasta. Tarvitaan kuitenkin myös selkeää lainsäädäntöä ja viranomaisille riittävät toimivaltuudet toimia häiriötilanteissa ennalta ehkäisevästi ja tehokkaasti.

Nyt valmisteltava esitys rajamenettelyn käyttöönotosta on osa normaaliolojen lainsäädäntöä. Poikkeusoloissa sovelletaan valmiuslakia. Myös siihen hallitus ehdotti 28.4. uusia hybridiuhkiin liittyviä säännöksiä. Valmiuslakiin ollaan valmistelemassa vielä lisää sääntelyä, joka vahvistaisi varautumista muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, [email protected]