Rajamenettelyn käyttöönotto

Rajamenettelyn käyttöönottoa koskeva lainsäädäntöhanke

SM010:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti tarvittavat säädösmuutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM010:00/2022

Asianumerot VN/8021/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.3.2022 – 31.3.2023

Asettamispäivä 15.3.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (Rajamenettelyn käyttöönotto)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 23.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 25/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  22.6.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Valmistellaan ulkomaalaislakiin tarvittavat muutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin (2013/32/EU) rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa. Valmistellaan myös tarvittavat turvaamistoimia koskevat säännökset, jotta ne tukisivat rajamenettelyn käyttöä EU-säännösten edellyttämällä tavalla.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöKukka Kruger, sisäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja arvioida yksityiskohtaisesti tarvittavat säädösmuutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa. Hankkeessa selvitetään myös tarvittavat turvaamistoimia koskevat säännökset, jotta ne tukisivat rajamenettelyn käyttöä EU-säännösten edellyttämällä tavalla.

Hankkeen tehtävänä on selvitystyön pohjalta valmistella tarvittavat säädösmuutokset ja laatia ehdotus hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti tarvittavat säädösmuutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa.

Lähtökohdat

Sisäministeriön 24.11.2021 asettama työryhmä arvioi tekemässään selvityksessä (Sisäministeriön julkaisuja 2022:20) alustavasti oikeudellisia mahdollisuuksia parantaa keinoja vastata mahdolliseen Suomeen kohdistuvaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Selvityksen tarve syntyi kesällä 2021 Valko-Venäjän Latvian, Liettuan ja Puolan rajoilla aloittaman aktiivisen vaikutusoperaation seurauksena käydyistä valmiuteen ja varautumiseen liittyvistä keskusteluista. Turvapaikkamenettelyä koskevan lainsäädännön osalta selvityksessä käydään läpi asiaa koskeva EU-lainsäädäntö, johon voimassa oleva kansallinen turvapaikkalainsäädäntö pitkälti perustuu. Vaikka Suomessa EU-lainsäädäntö on pantu myös harkinnanvaraisilta osilta täytäntöön melko kattavasti, esitetään selvityksessä kuitenkin joitakin sellaisia keinoja, joiden käyttöön ottam-sesta olisi todennäköisesti hyötyä hybridivaikuttamisesta johtuvan tilanteen hallinnassa. Rajamenettelyn käyttöön ottaminen olisi yksi tällainen keino. Euroopan komissio on myös Valko-Venäjän toimien seurauksena antamissaan ehdotuksissa pitänyt rajamenettelyä yhtenä keinona vastata muuttoliikkeen välineellistämistilanteisiin sekä hallita maahan jo suuntautunutta maahantuloa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.