Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Raportti uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantamiseksi on julkaistu

Sisäministeriö
30.6.2021 12.01
Tiedote 83/2021

Sisäministeriön asettaman työryhmän koostama raportti sisältää useita suosituksia uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantamiseksi. Raportti suosittaa, että uskonnolliset yhteisöt parantavat tilojen turvallisuutta suunnitelmallisesti. Tätä varten työryhmä on laatinut turvallisuussuunnitelman mallin yhteisöjen käyttöön.

Sisäministeriö asetti 20.7.2020 työryhmän selvittämään uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvia turvallisuusuhkia. Työryhmän tehtävänä oli laatia esityksiä turvallisuuden parantamiseksi. Työryhmä asetettiin, sillä viime vuosina uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuneet terrori-iskut ovat lisänneet tarvetta parantaa uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuutta.

Nyt julkaistuun raporttiin on koottu suosituksia uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden ja turvallisuustilanteen seurannan sekä koulutuksen ja turvallisuusosaamisen kehittämiseksi. Raportissa on nostettu esiin myös huomioita uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuustoimintojen organisoinnista, johtamisesta ja ohjeistuksesta.

– Olisi tärkeää, että uskonnollisilla yhteisöillä olisi jatkossa turvallisuussuunnitelma, jossa on käyty läpi esimerkiksi turvallisuusasioista vastaavat tahot ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi on tärkeää päivittää suunnitelma säännöllisesti. Työryhmämme on koostanut valmiin mallin turvallisuussuunnitelmasta helpottamaan ja tukemaan uskonnollisten yhteisöjen turvallisuustyötä, sanoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.

Työryhmän raportissa todetaan, että ne uskonnolliset yhteisöt, joissa turvallisuustoimia on kehitetty jo pidempään, voivat hyödyntää toiminnassaan raportin liitteenä olevaa turvallisuussuunnitelmaa. Yhteisöt, jotka vasta aloittavat turvallisuustoimien suunnitelmallista kehittämistä, voivat tehdä sen hyödyntämällä raportin liitteenä olevaa turvallisuussuunnitelman pohjaa. Raportin liitteenä on myös turvallisuussuunnitelman täyttöohje.

– Turvallisuussuunnitelman täyttämiseen kannattaisi osallistua useampi asian kannalta keskeinen henkilö. Näin suunnitelmassa tulee otetuksi huomioon erilaisia näkökulmia. On myös tärkeää, että tiloja käyttävät tietävät, miten toimia erilaisissa tilanteissa,  Mankkinen sanoo.

Lisätiedot:
Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, [email protected], p. 0295 488 370