Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rekisteröityneiden brittien oleskeluoikeus turvataan vuoden 2020 loppuun

Inrikesministeriet
28.3.2019 14.25
Tiedote 27/2019

Brittikansalaisten oleskeluoikeus brexitin jälkeen turvataan erillislailla. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista torstaina 28.3., ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Erillislailla varaudutaan mahdolliseen tilanteeseen, jossa Britannia eroaisi EU:sta 12.4. ilman sopimusta ja sen sisältämää siirtymäkautta. On arvioitu, että sopimuksettomassa tilassa noin 5 000 brittiä joutuisi hakemaan oleskelulupaa Suomesta hyvin lyhyellä varoitusajalla. Osa heistä ei välttämättä täyttäisi oleskeluluvan saamisen ehtoja.

– Suomi ei ole sulkemassa oviaan Britannian kansalaisilta. Lailla haluamme varmistaa, että tänne kotiutuneet britit voivat sujuvasti jatkaa oleskeluaan, vaikka brexit toteutuisi ilman sopimusta, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo.

Nyt vahvistettavan erillislain mukaan Suomessa asuvat britit voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vuoden 2020 loppuun saakka, jos he ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa. Näin he saavat lisäaikaa varautua uuteen tilanteeseen.

Britannian kansalaisia kehotetaan rekisteröimään oleskeluoikeutensa mahdollisimman pian Maahanmuuttovirastossa, jos rekisteröintiä ei ennestään ole tehty. Jos Suomessa asuvalla britillä on Britannian kansalaisuuden lisäksi jonkin muun EU- tai ETA-maan kansalaisuus, hänen kannattaa rekisteröityä sen perusteella. Ohjeet rekisteröitymiseen ovat Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla osoitteessa migri.fi/brexit.

Erillislaki ja sen tuoma oleskeluoikeuden jatkuminen eron jälkeen koskevat vain niitä brittikansalaisia, jotka ovat rekisteröityneet ennen lopullista eropäivää. Jos rekisteröityminen puuttuu, sopimuksettoman eron tapauksessa Suomessa oleskeluaan jatkavan britin on haettava kolmannen maan kansalaiselle tarkoitettua oleskelulupaa. Silloin hänen oikeutensa oleskella Suomessa ei enää ole voimassa 13.4. alkaen, paitsi jos EU:n ja Britannian välillä toteutuu viisumivapaus, jolloin hän voisi oleskella Suomessa laillisesti vielä 90 päivän ajan. Suomeen 13.4. alkaen saapuviin britteihin, jotka eivät ole tätä aiemmin rekisteröineet oleskeluaan, sovelletaan samoja maahantulosäädöksiä kuin muiden kolmansien maiden kansalaisiin.

Laki tulee voimaan 30.3.2019. Sen soveltaminen alkaisi siitä päivästä, jona Britannia on eronnut Euroopan unionin jäsenyydestä ilman erosopimusta.

Britannia voi vielä hyväksyä EU:n erosopimuksen, jolloin se eroaisi EU:sta vasta 22.5. Suomessa asuvien brittien kannalta tämä vaihtoehto ei toisi mitään muutoksia heti, vaan vasta vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, kuten oleskeluoikeus, määräytyisivät siirtymäkauden päättymisen hetken eli 31.12.2020 perusteella siten, että oleskelua tulee olla sekä ennen että jälkeen siirtymäkauden päättymisen.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, p. 0295 488 606, [email protected] (29.3.)
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected] (28.3.)
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)