Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Uppehållsrätten för de britter som registrerat sig säkerställs till utgången av 2020

Inrikesministeriet
28.3.2019 14.25
Pressmeddelande 27/2019

Brittiska medborgares uppehållsrätt efter brexit säkerställs genom en speciallag. Statsrådet föreslog torsdagen den 28 mars att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Genom speciallagen bereder man sig på Storbritanniens eventuella utträde ur EU den 12 april utan avtal och den övergångsperiod som ingår i avtalet. Det har beräknats att i ett avtalslöst läge är ca 5 000 britter tvungna att söka uppehållstillstånd i Finland med mycket kort varsel. En del av dem fyller nödvändigtvis inte villkoren för att få uppehållstillstånd.

– Finland stänger inte sina dörrar för brittiska medborgare. Genom lagen vill vi säkerställa att de britter som bor i Finland kan fortsätta sin vistelse på ett smidigt sätt även om brexit verkställs utan avtal, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Enligt den speciallag som nu stadfästs kan de britter som bor i Finland fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera i Finland och ha rätt till förmåner som gäller social trygghet till utgången av 2020, förutsatt att de har registrerat sin EU-uppehållsrätt. På så sätt får de tilläggstid för att förbereda sig på den nya situationen.

Brittiska medborgare uppmanas att registrera sin uppehållsrätt snarast möjligt vid Migrationsverket, om de inte redan har registrerat sig. Om en britt som bor i Finland utöver det brittiska medborgarskapet har medborgarskap i en annan EU- eller EES-stat, bör hen registrera sig på basis av det. Anvisningar om registreringen finns på Migrationsverkets webbplats på adressen migri.fi/brexit.

Speciallagen och den fortsatta uppehållsrätten efter utträdet enligt lagen gäller endast de brittiska medborgare som har registrerat sig före den slutliga utträdesdagen. Om en registrering saknas, ska de britter som vid ett avtalslöst utträde fortsätter sin vistelse i Finland ansöka om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare. Då gäller deras rätt att vistas i Finland inte längre efter den 13 april, utom i det fall att det införs visumfrihet mellan EU och Storbritannien, varvid brittiska medborgare lagligt kan vistas i Finland ytterligare 90 dagar. På de britter som anländer till Finland efter den 13 april och som inte före det har registrerat sin uppehållsrätt tillämpas samma inresebestämmelser som på andra tredjelandsmedborgare.

Lagen träder i kraft den 30 mars 2019. Lagen tillämpas från den dag då Storbritannien upphör att vara medlem av Europeiska unionen utan utträdesavtal.

Storbritannien kan ännu godkänna utträdesavtalet med EU, varvid utträdet ur EU ska ske först den 22 maj. Detta alternativ medför inga omedelbara ändringar för brittiska medborgare som bor i Finland, utan ändringarna inträder först i slutet av 2020. Medborgarnas rättigheter enligt utträdesavtalet, t.ex. uppehållsrätten, ska fastställas enligt den dag då övergångsperioden upphör, dvs. den 31 december 2020, så att man ska ha vistats i Finland före den dagen och att vistelsen ska fortsätta efter det.

Ytterligare information:

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected] (29.3)
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (28.3)
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)