Hyppää sisältöön
Media

Risikko: Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta ei selvitä puhumalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2017 18.00
Tiedote 35/2017

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut aiempaa huonommaksi. Kansainväliset konfliktit ja kriisit eri puolilla maailmaa heijastuvat nopeasti kotimaamme turvallisuuteen. Vastakkainasettelut lisääntyvät ja väkivaltaiset ääriliikkeet voimistuvat. Sisäministeri Paula Risikko kiinnitti huomiota turvallisuustilanteen nopeaan heikkenemiseen puhuessaan eduskunnassa 20.4. käydyssä sisäisen turvallisuuden selonteon palautekeskustelussa.

– Turvallisuusympäristömme muutos on niin nopeaa, että vain vuosi sitten tehdyn sisäisen turvallisuuden selonteon jälkeenkin tilanne on heikentynyt. Tapahtumat naapurimaissamme koskettivat, emmekä voi ummistaa silmiämme. Jotta kansalaisten turvallisuus voidaan taata, viranomaisten on kyettävä vastamaan sekä uusiin että vanhoihin uhkiin, sisäministeri Risikko sanoi.

Risikon mukaan Suomen hallitus on tunnistanut tapahtuneen muutoksen. Huhtikuun lopulla, hallituskauden puolivälitarkastelussa käydään läpi hallitusohjelman toteutumista ja sovitaan tarvittavista lisätoimista. Turvallisuus on päätetty nostaa yhdeksi painopisteeksi.

– Turvallisuustilanne edellyttää meiltä toimia. Sekä viranomaisten toimivaltuuksiin liittyviä lainsäädäntötoimia että turvallisuusviranomaisten suorituskykyä ja määrärahatasoa on tarkistettava vastaamaan muuttunutta turvallisuustilannetta. Muutokseen vastaaminen on omissa käsissämme, pelkästään puhumalla emme voi jatkaa, sisäministeri painotti.

Hallintovaliokunta näkee muuttuneen tilanteen hyvin

Sisäministeriössä valmistellaan useita toimia sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi. Keväällä valmistuu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmisteltu sisäisen turvallisuuden strategia ja toimenpideohjelma. Tiedustelulainsäädännön mietinnöt valmistuvat tällä viikolla, pelastustoimen uudistus ja maakuntien varautumistoiminnan kehittäminen etenevät, hybridiuhkiin vastataan entistä paremmin ja niin edelleen.

Risikko kiitti eduskunnan hallintovaliokuntaa sen erittäin huolellisesti laaditusta ja perusteellisesta, valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selontekoa koskevasta mietinnöstä. Valiokunnan näkemyksen mukaisesti nykytasoisen sisäisen turvallisuuden rakenteiden ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman selkeitä lisäresursseja.

– Suomi on monella mittarilla mitattuna yksi maailman turvallisimmista maista. Meidän on pidettävä huoli siitä, että näin on myös jatkossa. Kaikilla, niin viranomaisilla kuin päättäjilläkin, on oltava yhteinen käsitys muuttuvasta turvallisuustilanteesta. Samalla on varmistettava viranomaisten toimivaltuudet, suorituskyky sekä muut riittävät resurssit. Me tunnistamme aiempaa vaikeammaksi käyneen tilanteen - nyt on aika toimia, Risikko summasi.

Lisätietoja:
sisäministerin erityisavustaja Juuso Rönnholm, p. 050 574 1504, [email protected]