Hoppa till innehåll
Media

Risikko: Vi klarar inte av förändringen i Finlands säkerhetspolitiska omgivning bara med prat

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2017 18.00 | Publicerad på svenska 20.4.2017 kl. 18.14
Pressmeddelande 35/2017

Den säkerhetspolitiska omgivningen i vårt land har blivit sämre än tidigare. De internationella konflikterna och kriserna på olika håll i världen återspeglas snabbt i säkerheten i vårt hemland. Motsättningarna ökar och de våldsamma extremiströrelserna blir starkare. Inrikesminister Paula Risikko fäste uppmärksamhet vid den snabba försämringen av säkerhetssituationen när hon talade vid responsdebatten om redogörelsen för den inre säkerheten i riksdagen den 20 april.

- Förändringen i vår säkerhetspolitiska omgivning är så snabb att situationen har blivit sämre även efter utarbetandet av redogörelsen för den inre säkerheten för bara ett år sedan. Händelserna i våra grannländer berörde oss, och vi kan inte bara blunda. För att medborgarnas säkerhet ska kunna garanteras, måste myndigheterna kunna bemöta både nya och gamla hot, sade inrikesminister Risikko.

Enligt Risikko har Finlands regering blivit medveten om den förändring som skett. I slutet av april, vid halvtidsöversynen av regeringsperioden, behandlar man genomförandet av regeringsprogrammet och kommer överens om nödvändiga ytterligare åtgärder. Det har beslutats att säkerheten ska bli en av prioriteringarna.

- Säkerhetssituationen kräver åtgärder av oss. Både lagstiftningsåtgärder som gäller myndigheternas befogenheter och säkerhetsmyndigheternas kapacitet och anslagsnivå måste ses över så att de ska motsvara den förändrade säkerhetssituationen. Det ligger helt i våra egna händer hur vi bemöter ändringen, det räcker inte längre bara med att prata, framhävde inrikesministern.

Förvaltningsutskottet inser den ändrade situationen bra

Vid inrikesministeriet bereds flera åtgärder för att trygga den inre säkerheten. Strategin för den inre säkerheten och dess åtgärdsprogram som har beretts i brett samarbete mellan olika aktörer, färdigställs i vår. Betänkandena om underrättelselagstiftning blev färdiga den här veckan, reformen av räddningsväsendet och utvecklingen av landskapens beredskapsverksamhet framskrider, hybridhoten bemöts bättre än förr och så vidare.

Risikko tackade riksdagens förvaltningsutskott för dess ingående och omsorgsfullt utarbetade betänkande om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. Enligt förvaltningsutskottet är det inte möjligt att upprätthålla den inre säkerhetens strukturer på nuvarande nivå utan tydliga tilläggsresurser.

- Finland är med många mått mätt ett av världens tryggaste länder. Vi måste se till att det kommer att vara så även i fortsättningen. Såväl myndigheterna som beslutsfattarna måste alla ha en gemensam uppfattning om den föränderliga säkerhetssituationen. Samtidigt ska myndigheternas befogenheter, kapacitet och andra tillräckliga resurser säkerställas. Vi är medvetna om situationen som har blivit allt svårare - nu är det dags att agera, säger Risikko sammanfattningsvis.

Ytterligare information:
Juuso Rönnholm, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1504, [email protected]