Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Inrikesminister Ohisalo och organisationerna diskuterade ingripandet i hedersrelaterat våld vid ett rundabordssamtal

Inrikesministeriet 17.10.2019 13.26 | Publicerad på svenska 17.10.2019 kl. 16.06
Pressmeddelande 81/2019

Inrikesminister Maria Ohisalo bjöd in representanter för organisationer och myndigheter för att diskutera hedersrelaterat våld och begränsning av flickors liv den 17 oktober. Det har redan gjorts mycket för att förebygga hedersrelaterat våld, men det är nödvändigt att fortsätta arbetet. Ökad medvetenhet, kontinuerlig utbildning av yrkespersoner och samarbete har en central roll när det gäller att ingripa i fenomenet.

Enligt Ohisalo bör man ta den påtryckning och det hot om hedersrelaterat våld som kvinnor utsätts för på allvar. I Finland finns det en grupp flickor och kvinnor, i synnerhet med invandrarbakgrund, vars liv begränsas i enlighet med familjens och släktingarnas krav i syfte att skydda släktens heder. I samband med hedersrelaterat våld och begränsningar är det viktigt att komma ihåg att ärendet gäller alla familjemedlemmar. De behöver information och stöd för kunna sköta ärendet på ett helhetsbetonat sätt.

– Att flickors och kvinnors liv begränsas hindrar tillgodoseendet av deras grundläggande fri- och rättigheter. Ett tryggt samhälle är allas rättighet. Förebyggande av verksamhet som har att göra med hedersrelaterat våld och begränsningar är allas vår gemensamma uppgift. Det är ett förvaltningsövergripande arbete där också organisationerna har stor betydelse, påpekar minister Ohisalo.

Medvetenheten om hedersrelaterat våld har ökat under de senaste 20 åren. Myndigheterna och organisationerna har gjort ett mycket gott arbete för att utrota fenomenet, bland annat genom utbildning och olika stödåtgärder. Det är dock klart att mycket återstår att göra.

Regeringsprogrammet syftar till att stärka trygghetskänslan

Allmänhetens säkerhet och också känslan av trygghet är kärnan i den finländska demokratin och det finländska välfärdssamhället. Statsminister Rinnes regeringsprogram har som mål att trygghetskänslan ska stärkas. Trygghetskänslan och en ökad säkerhet förutsätter samarbete mellan alla aktörer.

– I regeringsprogrammet finns flera punkter som syftar till att förebygga brott mot liv och hälsa, i synnerhet brott mot kvinnor och barn. Regeringsprogrammet är dock inte en lösning på allt och därför måste vi höra experter i svåra frågor som hedersrelaterat våld och hedersrelaterade begränsningar. Den här rundabordsdiskussionen skapade en god grund för det fortsatta arbetet för att stärka finländarnas säkerhet, konstaterar Ohisalo.

I evenemanget, som ordnades av inrikesministeriet, deltog experter från ca 20 organisationer.

Läs mer om förebyggandet av hedersrelaterat våld (Institutet för hälsa och välfärd)

Ytterligare information

Miia Lehtinen, polisinspektör, tfn 0295 488 686, [email protected]
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare hos ministern, tfn 040 053 6973, [email protected]