Hyppää sisältöön
Media

Sisäministerit keskustelevat EU:n alueelle suuntautuvasta muuttoliikkeestä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2022 16.01
Tiedote

EU:n sisäministerit kokoontuvat ylimääräiseen oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon Brysseliin perjantaina 25.11. Ministerit keskustelevat EU:n alueelle suuntautuvasta muuttoliikkeestä, siihen liittyvistä kiireellisistä haasteista ja yhteisestä etenemissuunnitelmasta. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Krista Mikkonen.

-Muuttoliikkeen hallinta on iso kansainvälinen haaste. On EU-maiden ja turvaa hakevien ihmisten yhteinen intressi rakentaa järjestelmä, joka tukee turvallista ja hallittua muuttoliikettä. Tässä tilanteessa on entistäkin tärkeämpää edetä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksen kanssa, sanoo sisäministeri Mikkonen.

Euroopan komissio esittelee kokouksessa kokoamansa keskisen Välimeren aluetta koskevan 20 kohdan toimintasuunnitelman.

Muuttoliike jälleen kasvussa pandemiavuosien jälkeen

EU:n alueelle suuntautunut muuttoliike on pandemiavuosien jälkeen uudelleen kasvussa, ja tulijamäärät ovat suurimmillaan sitten vuoden 2016. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin mukaan EU:n ulkorajoilla on lokakuun loppuun mennessä havaittu noin 281 000 laitonta rajanylitystä tai sen yritystä. Kasvua on havaittu etenkin Länsi-Balkanin sekä Itäisen ja Keskisen Välimeren reiteillä.

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen työstäminen jatkuu

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa on tehtävä kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti perustuen ajantasaiseen tilannekuvaan, laajaan ja tietoon pohjautuvaan analyysiin sekä tulevan kehityksen ennakointiin. Tietoa tarvitaan unioniin suuntautuvista muuttoliikereiteistä kokonaisuuksina, turvapaikanhakijoiden määristä unionissa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvasta luvattomasta edelleen liikkumisesta.

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus eteni Ranskan puheenjohtajakaudella ja kesäkuussa jäsenvaltioiden kesken saavutettiin yhteisymmärrys kahdesta uudistuskokonaisuuteen sisältyvästä asetusehdotuksesta. Kesäkuussa reilut 20 EU-jäsenmaata (Suomi mukaan lukien) ja Schengen-assosiaatiomaata allekirjoittivat poliittisen yhteisvastuujulistuksen viiden Välimeren maan (Espanja, Italia, Kreikka, Kypros ja Malta) hyväksi.

Keskustelua yhteisvastuusta sekä vastuun ja solidaarisuuden välisestä tasapainosta jatketaan Tšekin puheenjohtajuuskaudella. Tarkoituksena on edetä vaiheittain ja pyrkiä vastaamaan jokaisessa vaiheessa mahdollisimman hyvin kaikkien jäsenmaiden tarpeisiin. Edelleen on tavoiteltava kokonaisvaltaista uudistusta komission lainsäädäntöehdotusten ja muiden aloitteiden pohjalta. Suomi tukee puheenjohtajavaltiota sen työssä uudistuksen edistämiseksi. Tavoitteena on saada uudistus hyväksytyksi kevääseen 2024 mennessä eli tämän lainsäädäntökauden aikana.

Kumppanuudet tärkeitä muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa

On tärkeää luoda tasaveroisia ja kestäviä kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ja edistää niiden kautta EU:n tavoitteita liittyen esimerkiksi pakotetun muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttamiseen ja muuttoliikkeen hyvään hallintaan. Kumppanuuksissaan EU:n tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että myös kumppanimaiden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka olisi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa.

Laillisten väylien kehittäminen ja niiden saavutettavuus myös kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille on tärkeä osa kokonaisvaltaista ja kestävää EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Erityisesti komission kannattama uudelleensijoittamisen lisääminen on tärkeää haavoittuvimmassa asemassa olevien pakolaisten auttamiseksi.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Hulkkonen, p. 0295 488 600, [email protected] 
erityisavustaja Tiina Kivinen, p. 050 566 19 22, [email protected]  (ministeri Mikkosen haastattelupyynnöt)