Hyppää sisältöön
Media

Suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisin virkatehtävien tekeminen mahdollistetaan entistä paremmin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 14.51
Tiedote 123/2020
Suojelupoliisi ovikyltti.

Valtioneuvosto antoi 15.10. eduskunnalle hallituksen esityksen poliisilain muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisia koskeva maininta lainkohtiin, joihin se oli jäänyt lisäämättä 1.6.2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön yhteydessä. Tällä mahdollistetaan suojelupoliisin päällystöön kuuluvalle poliisille poliisin toimivaltuuksien käyttäminen siltä osin, kun ne liittyvät rikosten estämiseen tai paljastamiseen. Nämä poliisin toimivaltuudet jätettiin suojelupoliisille siviilitiedustelulainsäädännön säätämisen yhteydessä.

Nyt ehdotetut lakimuutokset koskisivat viittä salaisista tiedonhankintakeinoista annettua säännöstä, muun muassa teknisestä kuuntelusta päättämistä ja tallenteiden ja asiakirjojen tarkastamisvelvollisuutta. Teknisen kuuntelun osalta lakiin lisättäisiin maininta suojelupoliisin päällystöön kuuluvasta poliisista, jolla olisi myös oikeus esimerkiksi pyytää tuomioistuimelta lupaa rikoksen johdosta vapautensa menettäneen henkilön tekniseen kuunteluun. Päätösvalta on tuomioistuimella. 

Vastaavasti suojelupoliisin päällystöön kuuluva poliisi voisi pyytää tuomioistuimelta poikkeusta tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittamisesta tiedonhankinnan kohteelle. Tällöin suojataan käynnissä olevaa tiedonhankintaa, valtion turvallisuutta tai henkeä ja terveyttä.

Valmistelussa on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat. Laissa ehdotetut menettelyt ovat käytössä muissa poliisiyksiköissä kuin suojelupoliisissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected]