Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

SM043:00/2019 Säädösvalmistelu

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntökokonaisuus tuli voimaan 1.6.2019. Tämän jälkeen poliisilain 5 luvussa on havaittu muutostarpeita, joita ei muutettu siviilitiedustelulainsäädännön yhteydessä. Muutokset liittyvät suojelupoliisin esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuuksien poistumiseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM043:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1691

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.11.2019 – 1.6.2020

Asettamispäivä 20.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi poliisilain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 202/2020

Poliisilakiin lisättäisiin suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä koskeva maininta eräisiin lainkohtiin, joihin se oli jäänyt lisäämättä siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntökokonaisuuden yhteydessä.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä edellä mainitut täsmennykset poliisilain 5 lukuun.

Tiivistelmä

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntökokonaisuus tuli voimaan 1.6.2019. Tämän jälkeen poliisilain 5 luvussa on havaittu muutostarpeita, joita ei muutettu siviilitiedustelulainsäädännön yhteydessä. Muutokset liittyvät suojelupoliisin esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuuksien poistumiseen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.