Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

SM043:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Lagstiftningspaketet om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft den 1 juni 2019. Efter det har det konstaterats att det i de ovannämnda paragraferna finns behov av ändringar som inte åtgärdades i samband med lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning.

För att skapa klarhet i rättsläget föreslås det att polismän som hör till befälet vid skyddspolisen fogas till bestämmelserna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM043:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1691

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 20.11.2019 – 1.6.2020

Datum för tillsättande 20.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av polislagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 20.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  15.10.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 202/2020

I denna proposition föreslås det ändringar i 5 kap.18 § 1 mom., 26 § 2 mom., 51 §, 58 § 2 mom. och 61 § 1 mom. i polislagen. Lagstiftningspaketet om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft den 1 juni 2019. Efter det har det konstaterats att det i de ovannämnda paragraferna finns behov av ändringar som inte åtgärdades i samband med lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning. Ändringarna har samband med att skyddspolisens befogenheter att göra förundersökningar och använda tvångsmedel slopas och är av teknisk natur. För att skapa klarhet i rättsläget föreslås det att polismän som hör till befälet vid skyddspolisen fogas till bestämmelserna.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Tavoitteena on tehdä edellä mainitut täsmennykset poliisilain 5 lukuun.

Sammandrag

Lagstiftningspaketet om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft den 1 juni 2019. Efter det har det konstaterats att det i de ovannämnda paragraferna finns behov av ändringar som inte åtgärdades i samband med lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning.

För att skapa klarhet i rättsläget föreslås det att polismän som hör till befälet vid skyddspolisen fogas till bestämmelserna.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.