Hyppää sisältöön
Media

Suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisin virkatehtävien tekeminen mahdollistetaan entistä paremmin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 14.17
Tiedote 166/2020
Skyddspolisens dörr.
Kuva: Laura Kotila

Poliisilakiin on lisätty suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisia koskeva maininta lainkohtiin, joihin se oli jäänyt lisäämättä 1.6.2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön yhteydessä. Tällä mahdollistetaan suojelupoliisin päällystöön kuuluvalle poliisille poliisin toimivaltuuksien käyttäminen siltä osin, kun ne liittyvät rikosten estämiseen tai paljastamiseen. Nämä poliisin toimivaltuudet jätettiin suojelupoliisille siviilitiedustelulainsäädännön säätämisen yhteydessä. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 30.12. ja ne tulevat voimaan 1.1.2021.

Lakimuutokset koskevat viittä salaisista tiedonhankintakeinoista annettua säännöstä, muun muassa teknisestä kuuntelusta päättämistä ja tallenteiden ja asiakirjojen tarkastamisvelvollisuutta. Teknisen kuuntelun osalta lakiin on lisätty maininta suojelupoliisin päällystöön kuuluvasta poliisista, jolla on myös oikeus esimerkiksi pyytää tuomioistuimelta lupaa rikoksen johdosta vapautensa menettäneen henkilön tekniseen kuunteluun. Päätösvalta on tuomioistuimella.

Vastaavasti suojelupoliisin päällystöön kuuluva poliisi voi pyytää tuomioistuimelta poikkeusta tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittamisesta tiedonhankinnan kohteelle. Tällöin suojataan käynnissä olevaa tiedonhankintaa, valtion turvallisuutta tai henkeä ja terveyttä.
Valmistelussa on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat. Lakimuutoksia koskevat menettelyt ovat käytössä muissa poliisiyksiköissä kuin suojelupoliisissa.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected]