Hyppää sisältöön
Media

Suomalaisten luottamus poliisiin yhä vahva

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2016 12.59
Tiedote

Suurin osa suomalaisista luottaa yhä poliisiin. Tuoreeseen poliisibarometriin vastanneista 96 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Suomalaiset kokevat, että poliisin ja muiden viranomaistahojen merkitys rikostorjunnassa ja lähiyhteisöjen turvallisuuden parantamisessa on lisääntynyt.

Tilanne maailmalla on viime vuosina muuttunut levottomammaksi ja epävarmemmaksi. Muutokset maailmalla ovat olleet suuria ja äkillisiä ja ne ovat heijastuneet myös Suomeen, muun muassa turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaana kasvuna.

- Ulkoisesta myllerryksestä huolimatta kansalaisten sisäistä turvallisuustilannetta koskevat arviot ovat pysyneet vakaina. Kansalaiset tukeutuvat yhä selvemmin poliisiin, toteaa sisäministeri Paula Risikko.

Tutkimuksessa lähes 90 prosenttia oli sitä mieltä, että poliisi kykenee kantamaan vastuun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta joko kokonaan tai pääosin.

Poliisibarometri on haastattelututkimus, jossa tutkitaan kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus on toteutettu sisäministeriön toimeksiannosta yhteensä kahdeksan kertaa vuosien 1999–2014 välisenä aikana.

Rattijuoppous ja seksuaalinen ahdistelu huolestuttavat

Suomalaiset eivät koe, että rikollisuus olisi poikkeuksellisen vakava ongelma heidän lähiympäristössään. Kyselyyn vastanneista 83 prosenttia mielestä rikollisuustilanne ei ole kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava. Tulokset ovat myönteisempiä kuin kertaakaan poliisibarometrin mittaushistorian aikana.

Poliisipalveluja on silti syytä jatkuvasti kehittää. Esimerkiksi sähköisen asioinnin lisääntyminen mahdollistaa sen, että osa poliisin palveluista voidaan tuottaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Poliisin keskimääräiset toimintavalmiusajat ovat jonkin verran pidentyneet viime vuosien aikana. Jos kuitenkin tarkastellaan vain kaikkein kiireellisimpiä tehtäviä, toimintavalmiusajat eivät ole pidentyneet. Toimintavalmiusaika tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti yhteydenoton jälkeen poliisi saapuu paikan päälle.

Eri rikoslajeista suomalaisia huolestuttavat eniten rattijuoppous, ampuma-aseella tehdyt rikokset, huumeiden käyttö ja myynti sekä seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta. Seksuaalisen ahdistelun tai väkivallan tapauksista ilmoitetaan poliisille vain noin 20 prosenttia, mikä tarkoittaa, että valtaosa tapauksista jää piilorikollisuudeksi.

Suomalaisista reilut 40 prosenttia pitää melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa. Tulos on lähes sama kuin vuonna 2014, mutta ero tätä aiempien vuosien tuloksiin on selvä. Vuosina 2007–2012 poliisin sisäistä korruptiota piti melko tai erittäin todennäköisenä vain noin 25–27 prosenttia vastaajista.

Poliisibarometrin tulokset kuvastavat tutkimusajankohdan eli toukokuun 2016 tilannetta. Tutkimukseen haastateltiin reilut 1000 Manner-Suomessa asuvaa 15–79 -vuotiasta suomalaista. Tänä vuonna haastattelujen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tulosten analysointi ja itse raportti tehtiin Poliisiammattikorkeakoulussa.

Poliisibarometri 2016 löytyy täältä:
http://www.intermin.fi/julkaisu/272016

Lisätietoja:
osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, 0295 418 850, [email protected]
poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, 0295 488 553, [email protected]
erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä, 040 561 22 67, [email protected]