Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nytt uppehållstillstånd för uppstartsföretagare planeras i Finland

Inrikesministeriet
28.9.2017 14.13
Pressmeddelande 101/2017

Det föreslås ett eget uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, dvs. s.k. uppstartsföretagare. Avsikten är att samtidigt underlätta processen för ansökan om fortsatt tillstånd och förlänga giltighetstiden för det första uppehållstillståndet för experter. Regeringen lämnade den 28 september en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen.

Syftet är att underlätta invandringen för företagare och toppförmågor till Finland och på sätt främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Konkurrensen om internationella experter är så hård att vid sidan om andra omständigheter i anslutning till en etablering i landet bör processen med uppehållstillstånd vara flexibel. Ändringen är en del av en större helhet genom vilken regeringen underlättar företagandet och invandringen för experter.

Målet är att ett tillstånd för tillväxtföretagare fås så snart som möjligt. Uppehållstillstånd ska beviljas av Migrationsverket, men sökanden bör, innan han eller hon ansöker om uppehållstillstånd, begära en bedömning av affärsverksamheten av Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Tekes ska bedöma om företagets affärsmodell har förutsättningar för en snabb internationell tillväxt. Tekes roll grundar sig på dess riksomfattande myndighetsroll och gedigen kännedom om uppstartsverksamheten. Migrationsverket omvärderar inte företagsverksamheten utan kontrollerar att sökandens försörjning är tryggad och att det inte finns några hinder för beviljande av tillstånd med tanke på den nationella säkerheten.

Uppehållstillståndet beviljas för två år, varefter det är möjligt att förnya tillståndet. Avsikten är att det tar högst några veckor att få uppehållstillståndet.

Modell för uppehållstillstånd för uppstartsföretagare från andra länder

Man har sökt efter en modell för uppehållstillstånd för uppstartsföretagare från andra länder, t.ex. från Danmark. Ett separat uppehållstillstånd för tillväxtföretagare är i bruk i många EU-länder. Enligt undersökningar är det inte själva systemen med uppehållstillstånd som lockar företagare utan affärsmöjligheterna. Ett tillstånd för uppstartsföretagare signalerar dock att Finland vill satsa på tillväxtföretagande med alla till buds stående medel.

Uppehållstillstånd för företagare täcker också företagande i form av aktiebolag

Uppehållstillstånd för annan företagare än tillväxtföretagare ska ändras så att uppehållstillstånd för företagare i fortsättningen kan beviljas också för affärsverksamhet i form av aktiebolag. I dagens läge kan tillståndet beviljas endast en näringsidkare med fullt personligt ansvar, dvs. t.ex. företagare som idkar verksamhet under firma. Samtidigt ändras begreppet uppehållstillstånd för näringsidkare till uppehållstillstånd för företagare.

Framöver finns det alltså två uppehållstillstånd för företagare: uppehållstillstånd för tillväxtföretagare och uppehållstillstånd för företagare.

Experter kan få ett uppehållstillstånd direkt för två år

Det första uppehållstillståndet för experter kan beviljas direkt för två år i stället för nuvarande ett år. Ändringen gäller också deras familjemedlemmar. Förutsättningen är att det är fråga om ett ordinarie anställningsförhållande eller ett anställningsförhållande som varar minst två år.

Fortsatt tillstånd ska kunna sökas utan ett besök vid Migrationsverket

Processen för uppehållstillstånd blir smidigare så att nya fingeravtryck inte längre behövs för fortsatt tillstånd. Fortsatt tillstånd ska kunna sökas helt på elektronisk väg utan ett besök vid Migrationsverket.

Ändringen ska gälla alla uppehållstillstånd. I och med ändringen får i synnerhet arbetstagare i internationella företag det lättare i praktiken eftersom de reser mycket.

Läs mera om projektet

Ytterligare information:

Elina Immonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 593, [email protected]

Riitta Koponen, lagstiftningsdirektör för migrationsavdelningen, tfn 0295 488 610, [email protected]