Uppehållstillstånd för företagare och specialsakkunniga

Inrikesministeriet har tillsatt ett utredningsprojekt för att utveckla ett system med uppehållstillstånd för företagare och specialsakkunniga som kommer från länder utanför EU. I bakgrunden ligger ändringarna i den finländska och europeiska företagsvärlden.

Man vill locka utländska företagare samt spetskompetens till Finland, vilket i sin tur förbättrar Finlands konkurrenskraft. För att uppnå detta mål är det viktigt att utveckla systemet med uppehållstillstånd.

I projektet utreds det bästa sättet att underlätta invandringen av utländska tillväxtföretagare oberoende av bolagsform. Systemet med uppehållstillstånd för toppexperter som företag behöver görs också smidigare och tydligare i projektet.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod är den 13 april 2016 till den 1 december 2017. Remissbehandling den 23 mars till den 30 april 2017. Regeringens proposition avläts till riksdagen den 29 september 2017. Regeringen föreslog den 18 januari att den lag som gäller detta ska stadfästas. Republikens president stadfästade lagen den 30 januari.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2018.

Arbetet stöds av en sakkunniggrupp i vilken ingår representanter för inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Migrationsverket och utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes.

Det informeras även på Twitter om hur beredningen framskrider, hashtag #ulkomaisetosaajat