Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare underlättar invandringen av företagare och toppförmågor till Finland

Inrikesministeriet
18.1.2018 14.13
Pressmeddelande 5/2018

I fortsättningen finns det ett eget uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, dvs. s.k. uppstartsföretagare. Dessutom underlättas processen för ansökan om fortsatt tillstånd, och giltighetstiden för det första uppehållstillståndet för specialsakkunniga förlängs. Regeringen föreslog den 18 januari att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 30 januari.

Syftet är att underlätta invandringen av företagare och toppförmågor till Finland och på sätt främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Konkurrensen om internationella experter är så hård att vid sidan om andra omständigheter i anslutning till en etablering i landet bör processen med uppehållstillstånd vara flexibel. Ändringen är en del av en större helhet genom vilken regeringen underlättar företagandet och invandringen för experter.

Företagets affärsmodell bör ha förutsättningar för en snabb internationell tillväxt

Målet är att ett tillstånd för tillväxtföretagare fås så snart som möjligt. Uppehållstillståndet beviljas av Migrationsverket, men sökanden bör, innan han eller hon ansöker om uppehållstillstånd, begära en bedömning av affärsverksamheten av Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Business Finland bedömer om företagets affärsmodell har förutsättningar för en snabb internationell tillväxt. Business Finlands roll grundar sig på dess riksomfattande myndighetsroll och gedigen kännedom om uppstartsverksamheten. Migrationsverket omvärderar inte företagsverksamheten utan kontrollerar att sökandens försörjning är tryggad och att det inte finns några hinder för beviljande av tillstånd med tanke på den nationella säkerheten.

Uppehållstillståndet beviljas för två år, varefter det är möjligt att förnya tillståndet. Det tar högst några veckor att bevilja uppehållstillståndet.

Modell för uppehållstillstånd för uppstartsföretagare från andra länder

Man har sökt efter en modell för uppehållstillstånd för uppstartsföretagare från andra länder, t.ex. från Danmark. Ett separat uppehållstillstånd för tillväxtföretagare är i bruk i många EU-länder. Enligt undersökningar är det inte själva systemen med uppehållstillstånd som lockar företagare utan affärsmöjligheterna. Ett tillstånd för uppstartsföretagare signalerar dock att Finland vill satsa på tillväxtföretagande med alla de medel som står till buds.

Uppehållstillstånd för företagare täcker också företagande i form av aktiebolag

Uppehållstillstånd för annan företagare än tillväxtföretagare ändras så att uppehållstillstånd för företagare i fortsättningen kan beviljas också för affärsverksamhet i form av aktiebolag. I dagens läge kan tillståndet beviljas endast en näringsidkare med fullt personligt ansvar, dvs. t.ex. företagare som idkar verksamhet under firma. Samtidigt ändras begreppet uppehållstillstånd för näringsidkare till uppehållstillstånd för företagare.

Framöver finns det alltså två uppehållstillstånd för företagare: uppehållstillstånd för tillväxtföretagare och uppehållstillstånd för företagare.

Specialsakkunniga kan få ett uppehållstillstånd direkt för två år

Det första uppehållstillståndet för specialsakkunniga kan beviljas direkt för två år i stället för nuvarande ett år. Ändringen gäller också deras familjemedlemmar. Förutsättningen är att det är fråga om ett ordinarie anställningsförhållande eller ett anställningsförhållande som varar minst två år.

Fortsatt tillstånd kan sökas utan ett besök vid Migrationsverket

Processen för uppehållstillstånd blir smidigare så att nya fingeravtryck inte längre behövs för fortsatt tillstånd. Det är möjligt att söka fortsatt tillstånd helt på elektronisk väg utan ett besök vid Migrationsverket.

Ändringen gäller alla uppehållstillstånd. I och med ändringen får i synnerhet arbetstagare i internationella företag det lättare i praktiken eftersom de reser mycket.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2018.

Läs mer om projektet

Ytterligare information:

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected]