Hyppää sisältöön
Media

Startup-oleskelulupa helpottaa yrittäjien ja huippuosaajien maahanmuuttoa Suomeen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2018 14.13
Tiedote 5/2018

Kasvuyrittäjille eli niin sanotuille startup-yrittäjille on jatkossa oma oleskelulupa. Lisäksi jatkoluvan hakemisprosessi helpottuu ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisen oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennetään. Valtioneuvosto esitti asiaa koskevan lain vahvistamista 18. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 30. tammikuuta.

Tarkoitus on helpottaa yrittäjien ja huippuosaajien maahanmuuttoa Suomeen ja siten edistää talouskasvua ja työllisyyttä.

Kansainvälisistä osaajista käydään niin kovaa kilpailua, että muiden maahan asettautumiseen vaikuttavien tekijöiden ohella oleskelulupajärjestelmän on syytä olla sujuva. Muutos on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla hallitus helpottaa osaajien maahanmuuttoa ja yrittäjyyttä.

Yrityksen liiketoimintamallilla oltava edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun

Tavoitteena on, että kasvuyrittäjän luvan saa mahdollisimman nopeasti. Oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto, mutta hakijan tulee ennen oleskeluluvan hakemista hankkia liiketoiminnallinen arvio Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta.

Business Finland arvioi, onko yrityksen liiketoimintamallilla edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun. Sen rooli perustuu sen valtakunnalliseen viranomaisrooliin ja vankkaan startup-toiminnan tuntemukseen. Maahanmuuttovirasto ei enää arvioi yritystoimintaa vaan katsoo, että hakijalla on turvattu toimeentulo eikä luvan myöntämiselle ole kansallisesta turvallisuudesta johtuvia esteitä.

Oleskelulupa myönnetään kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen se on mahdollista uusia. Oleskeluluvan myöntämiseen menee korkeintaan muutama viikko.

Startup-lupaan on haettu mallia muista maista

Startup-lupaan on haettu mallia muista maista kuten Tanskasta. Usealla EU-maalla on käytössä erillinen oleskelulupa kasvuyrittäjille. On tutkittu, että oleskelulupajärjestelmät eivät itsessään houkuttele yrittäjiä, vaan bisnesmahdollisuudet. Startup-lupa lähettää kuitenkin viestin, että Suomi panostaa kasvuyrittäjyyteen kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Yrittäjän oleskelulupa kattaa myös Oy-muotoisen yrittäjyyden

Muun kuin kasvuyrittäjän oleskelulupaa muutetaan siten, että yrittäjän oleskelulupa voidaan jatkossa myöntää myös osakeyhtiömuotoiseen liiketoimintaan. Nykyisin lupa voidaan myöntää vain täydessä henkilökohtaisessa vastuussa toimivalle elinkeinonharjoittajalle, eli esimerkiksi toiminimellä toimivalle yrittäjälle. Samalla nykyisen elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan nimi muuttuu yrittäjän oleskeluluvaksi.

Jatkossa yrittäjien oleskelulupia on siis kaksi: kasvuyrittäjän ja yrittäjän oleskelulupa.

Erityisasiantuntijalle oleskelulupa heti kahdeksi vuodeksi

Erityisasiantuntijan ensimmäinen oleskelulupa voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi nykyisen yhden vuoden sijaan. Muutos koskee myös heidän perheenjäseniään. Edellytyksenä on, että työsuhde on jatkuva tai voimassa vähintään kaksi vuotta.

Jatkoluvan hakemiseen ei enää tarvita käyntiä Maahanmuuttovirastossa

Oleskelulupaprosessia sujuvoitetaan siten, että jatkolupaa varten ei kerätä enää uusia sormenjälkiä. Jatkolupa on mahdollista hakea täysin sähköisesti käymättä Maahanmuuttovirastossa.

Muutos koskee kaikkia oleskelulupia. Käytännössä muutos helpottaa erityisesti kansainvälisissä yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä, koska he matkustavat paljon.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2018.

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, p. 0295 488 606, [email protected]