Startup-yrittäjien ja erityisosaajien oleskeluluvat

Sisäministeriö on asettanut selvityshankkeen, jossa kehitetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tulevien yrittäjien oleskelulupajärjestelmää, erityisesti kasvuyrittäjät eli niin kutsutut startup-yrittäjät huomioiden. Myös oleskelulupaprosessia kehitetään entistä sujuvammaksi lainsäädäntömuutoksin. Taustalla ovat muutokset suomalaisessa ja eurooppalaisessa yrityskentässä.

Suomeen halutaan houkutella ulkomaisia yrittäjiä ja huippuosaamista, mikä puolestaan parantaisi Suomen kilpailukykyä. Oleskelulupajärjestelmää on tarpeen kehittää, jotta tavoitteessa onnistutaan.

Hankkeessa selvitetään paras tapa helpottaa ulkomaalaisten kasvuyrittäjien maahanmuuttoa yhtiömuodosta riippumatta. Hankkeessa myös sujuvoitetaan ja selkeytetään yritysten tarvitsemien erityisosaajien oleskelulupajärjestelmää.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 13.4.2016 - 1.12.2017. Lausuntokierros 23.3. - 30.4.2017. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 28.9.2017. Lakimuutokset vahvistettiin 30.1.2018.

Lakimuutokset tulivat voimaan 1.4.2018.

Työn tukena toimii asiantuntijaryhmä, jossa on edustus sisäministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöstä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) ja Maahanmuuttovirastosta sekä teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä.

Valmistelun etenemisestä kerrotaan myös Twitterissä tunnisteella #ulkomaisetosaajat

Lisätietoja