Startup-yrittäjien ja erityisosaajien oleskeluluvat

Lakimuutokset vahvistettiin 30.1.2018 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018.

Sisäministeriön selvityshankkeessa kehitettiin Euroopan unionin ulkopuolisista maista tulevien yrittäjien oleskelulupajärjestelmää, erityisesti kasvuyrittäjät eli niin kutsutut startup-yrittäjät huomioiden. Samalla oleskelulupaprosessia kehitettiin entistä sujuvammaksi lainsäädäntömuutoksin. 

Suomeen haluttiin houkutella ulkomaisia yrittäjiä ja huippuosaamista, mikä puolestaan parantaisi Suomen kilpailukykyä. Oleskelulupajärjestelmää oli tarpeen kehittää, jotta tavoitteessa onnistutaan.

Hankkeessa selvitettiin paras tapa helpottaa ulkomaalaisten kasvuyrittäjien maahanmuuttoa yhtiömuodosta riippumatta. Hankkeessa myös sujuvoitettiin ja selkeytettiin yritysten tarvitsemien erityisosaajien oleskelulupajärjestelmää.

Hankkeen toimikausi oli 13.4.2016 - 1.12.2017. Lausuntokierros 23.3. - 30.4.2017. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 28.9.2017. Lakimuutokset vahvistettiin 30.1.2018. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.4.2018.