Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi haluaa helpottaa oleskelulupien myöntämistä ulkomaisille yrittäjille, sijoittajille ja huippuosaajille

Sisäministeriö
26.4.2016 12.58 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 16.23
Tiedote

Suomeen halutaan houkutella ulkomaisia yrittäjiä, sijoittajia ja huippuosaamista. Sisäministeriö on asettanut selvityshankkeen, jossa kehitetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tulevien sijoittajien, yrittäjien ja erityisasiantuntijoiden oleskelulupajärjestelmää. Taustalla ovat muutokset suomalaisessa ja eurooppalaisessa yrityskentässä.

Suuri osa uusista työpaikoista syntyy nykyisin suuryritysten sijaan pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Näistä enemmistö on teknologia- ja innovaatioperusteisia kasvuyrityksiä.

- Uuden ajan kasvuyritykset toimivat nopeatahtisessa ympäristössä, jossa käydään kovaa kansainvälistä kilpailua pääomasta ja huippuosaajista. Me emme saa jäädä muista maista jälkeen. Tämä on myös kilpailukykykysymys, sanoo sisäministeri Petteri Orpo.

Sijoittajien oleskeluluvat arkipäivää monissa maissa

Monissa maissa on kehitetty oleskelulupalainsäädäntöä ulkomaalaisten sijoittajien, kasvuyrittäjien ja huippuosaajien houkuttelemiseksi maahan. Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista oleskeluluvan myöntämistä Suomeen kohdistuvien sijoitusten perustella. Myös yrittäjien oleskelulupajärjestelmässä on puutteita.

Hankkeessa kuullaan laajasti alan toimijoita. Tavoitteena on löytää mahdollisimman toimiva malli, joka vastaa käytännön tarpeita.

Tähtäimessä parhaat vaihtoehdot kasvuyrittäjien maahanmuuton helpottamiseksi

Hankkeessa selvitetään paras tapa helpottaa ulkomaalaisten kasvuyrittäjien maahanmuuttoa yhtiömuodosta riippumatta. Lisäksi halutaan mahdollistaa oleskeluluvan myöntäminen henkilöille, jotka sijoittavat Suomessa toimiviin yrityksiin. Hankkeessa myös sujuvoitetaan ja selkeytetään yritysten tarvitsemien huippuosaajien oleskelulupajärjestelmää.

Suomeen kohdistuvien sijoitusten perusteella myönnettävä oleskelulupa ei tarkoittaisi ohituskaistaa varakkaille hakijoille. Käytännössä kyse olisi siitä, että jatkossa kolmannen maan kansalainen, joka haluaa sijoittaa Suomeen, voisi myös asua täällä. Tällä hetkellä oleskelulupaa ei ole mahdollista saada pelkästään sijoitusten perusteella, vaan hakijalla on oltava esimerkiksi työpaikka tai perheenjäseniä Suomessa.

Järjestelmän tarkempia yksityiskohtia ei ole vielä linjattu. Päätettäväksi tulee myöhemmin esimerkiksi se, millaisia sijoituskohteita hyväksytään oleskeluluvan perusteeksi.

Oleskelulupajärjestelmän sujuvoittamisen ohella kiinnitetään huomiota siihen, että mahdolliset väärinkäytökset pystytään torjumaan ja oleskelulupaa hakevien taustat selvitetään riittävän laajasti.

Taustalla hallitusohjelman linjaukset yrittäjyyden ja työllisyyden tukemisesta

Selvityshanke liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin tukea yrittäjyyttä, talouskasvua ja työllisyyttä. Hanke sisältyy myös hallituksen kilpailukykykärkihankkeen toimenpideohjelmaan.

- Maahanmuuttokeskustelu on turvapaikanhakijakriisin vuoksi ollut liian yksipuolista. Tosiasiassa suuri osa maahanmuutosta on kuitenkin työ- tai opiskeluperäistä. Tahdomme houkutella parhaat osaajat Suomeen ja tehdä tänne jäämisen yksinkertaiseksi, ministeri Orpo tiivistää.

Hankkeen toimikausi on 13.4.2016 - 1.12.2017. Selvitys laaditaan hallituksen esityksenä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2017 lopulla.

Lue lisää hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/yrittajien_ja_erikoisosaajien_oleskeluluvat

Sivulta voit tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiisi.

Valmistelun etenemisestä kerrotaan myös Twitterissä tunnisteella #ulkomaisetosaajat

Lisätietoja

erityisasiantuntija Elina Immonen, p. 0295 488 593, [email protected]