Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen asettamat maahantulon rajoitukset ovat tällä hetkellä välttämättömiä pandemian leviämisen hidastamiseksi

Sisäministeriö
4.3.2021 17.22
Tiedote 27/2021
Euroopan unionin lippu.

Sisäministeriö on 4.3.2021 toimittanut Euroopan komissiolle vastauksen liittyen komission 22.2.2021 Suomelle lähettämään hallinnolliseen kirjeeseen. Kirje koskee Suomen EU-kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle asettamia rajoituksia. Kyseiset rajoitukset liittyvät koronapandemian torjuntaan ja samankaltaisen kirjeen saivat myös Belgia, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Unkari. 

Sisäministeriö valmisteli Suomen vastauksen yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa. Vastauksessa todetaan, että kyseiset rajoitukset ovat tällä hetkellä välttämättömiä pandemian ja erityisesti uusien virusmuunnosten leviämisen hidastamiseksi. Rajoituspäätökset kunnioittavat perustuslakiin kirjattuja velvoitteita ja noudattavat Suomea sitovia ihmis- ja perusoikeuksia. Välttämättömiksi katsottujen liikkumisrajoitusten avulla pyritään turvaamaan kansanterveyttä sekä erityisesti jokaiselle kuuluvaa oikeutta elämään. 

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen toimista, joilla voidaan parantaa terveysturvallisuutta rajoillamme. Näiden toimien yhtenä tavoitteena on luopua laaja-alaisista rajoituksista Suomen rajoilla ja siirtyä kohdennetumpiin toimiin, jotka paremmin huomioivat yksittäisen matkustajan aiheuttaman terveysriskin. Tämä lähestymistapa noudattaa EU:n neuvoston suositusta.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, p. 0295 421 131, [email protected]