Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De inresebegränsningar som Finland infört är för närvarande nödvändiga för att bromsa spridningen av pandemin 

Inrikesministeriet
4.3.2021 17.22
Pressmeddelande 27/2021
Europeiska unionens flagga.

Inrikesministeriet har den 4.3.2021 lämnat sitt svar till den administrativa skrivelse som Europeiska kommissionen sände till Finland den 22.2.2021. Skrivelsen gäller de begränsningar som Finland ställt för EU-medborgarnas fria rörlighet. Begränsningarna hör till åtgärderna för att bekämpa coronapandemin och en liknande skrivelse har sänts också till Belgien, Sverige, Tyskland, Danmark och Ungern. 

Inrikesministeriet beredde Finlands svar i samarbete med de andra centrala ministerierna. I svaret konstateras att begränsningarna som införts är för närvarande nödvändiga för att bromsa spridningen av pandemin, speciellt de nya virusvarianterna. I besluten om begränsningarna har man beaktat skyldigheterna enligt Finlands grundlag och de mänskliga och grundläggande rättigheter som är bindande för Finland. Syftet med de begränsningar i rörelsefriheten som anses nödvändiga är att trygga folkhälsan och i synnerhet vars och ens rätt till liv. 

Finlands regering har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder för att förbättra hälsosäkerheten vid våra gränser. Ett av målen med dessa åtgärder är att avstå från de nuvarande omfattande begränsningarna vid Finlands gränser och övergå till mer riktade åtgärder som bättre beaktar den hälsorisk som en enskild resenär utgör. Detta är i linje med rekommendationerna från Europeiska unionens råd.

Ytterligare information:
Matti Pitkäniitty, enhetschef, tfn 0295 421 131, [email protected]