Hyppää sisältöön
Media

Ukrainalaisten tilapäisen suojelun jatkoa sujuvoitettaisiin ulkomaalaislain muutoksella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2022 10.42
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen väliaikaisesta ulkomaalaislain muutoksesta, jolla varmistettaisiin tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetyn oleskeluluvan voimassaolo koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Ensimmäinen oleskelulupa myönnettäisiin suoraan suojelun koko voimassaoloajaksi. Jo oleskeluluvan saaneen henkilön ei myöskään tarvitsisi erikseen hakea oleskeluluvalleen jatkoa.

Oleskelulupa osoitetaan oleskelulupakortilla. Myös oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuisi suoraan lain nojalla koko sen ajan, kun oleskelulupa on voimassa. Halutessaan henkilö voisi hakea Maahanmuuttovirastolta uutta oleskelulupakorttia, jossa luvan ja kortin voimassaoloa koskevat merkinnät olisivat ajan tasalla esimerkiksi matkustamista varten. 

Alun perin tilapäistä suojelua saavien oleskelulupien sujuva jatko haluttiin varmistaa erillislailla. Sen valmistelussa todettiin kuitenkin, että myös määräaikaiset poikkeukset on perusteltua säätää ulkomaalaislakiin, johon ne liittyvät. Myönnettyjen lupien voimassaolon jatkumisen lisäksi nyt säädettäisiin myös ensimmäisten lupien pituudesta. Ulkomaalaislain muutos olisi voimassa 4.3.2025 saakka.

Lausuntokierros päättyy 7.10.2022. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.

Oleskeluluvan voimassaolo koko suojelun ajan on selkein ratkaisu

Tällä hetkellä EU:ssa käyttöön otettu tilapäinen suojelu on voimassa vuoden ajan EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka. Sen jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vielä vuodella, ellei neuvosto päätä sen lakkaamisesta. Neuvosto voi vielä tehdä vuoden jatkopäätöksen suojelun jatkamiseksi. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan enimmäiskesto voi olla yhteensä enintään kolme vuotta.

Sinä aikana, kun päätös on voimassa, Suomi ja kaikki EU-maat ovat velvollisia myöntämään päätöksessä määritetylle ryhmälle tilapäistä suojelua ja sen osoitukseksi oleskeluluvan. Suomessa tilapäisen suojelun perusteella on annettu oleskelulupa noin 38 000:lle Ukrainasta paenneelle. Vuoden loppuun mennessä määrän arvioidaan olevan noin 48 000. Näiden oleskelulupien voimassaolo päättyisi nykyisellään 4.3.2023.

Tällä hetkellä ulkomaalaislaki edellyttää, että uutta oleskelulupaa haetaan erikseen. Tämä tarkoittaisi, että tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden tulisi tehdä jatkolupahakemus Maahanmuuttovirastolle. 

Oleskeluluvan voimassaolon jatkuminen suoraan koko suojelun ajan olisi selkein ratkaisu sekä viraston että suojelua saavan kannalta. Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi myös lain voimaantulon jälkeen myönnettävät ensimmäiset luvat olisivat voimassa saman ajan. 

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]
johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, p. 0295 488 658, [email protected]