Hoppa till innehåll
Media

Smidigare fortsättning på tillfälligt skydd för ukrainare genom en ändring av utlänningslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2022 10.42 | Publicerad på svenska 27.9.2022 kl. 11.25
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett utkast till temporär ändring av utlänningslagen. Genom ändringen ska det säkerställas att ett uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grund av tillfälligt skydd ska vara i kraft under hela den tid det tillfälliga skyddet inom EU gäller. Det första uppehållstillståndet ska beviljas direkt för hela den tid skyddet gäller. Den som redan fått uppehållstillstånd ska inte heller separat behöva ansöka om förlängning av tillståndet.

Uppehållstillstånd ska visas med ett uppehållstillståndskort. Även uppehållstillståndskorten ska enligt förslaget fortsätta att gälla direkt med stöd av lagen under hela den tid som uppehållstillståndet är i kraft. Om personen så önskar kan han eller hon hos Migrationsverket ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort med uppdaterade anteckningar om tillståndets och kortets giltighet till exempel för resor. 

Ursprungligen var det meningen att en smidig fortsättning på uppehållstillstånden för personer som får tillfälligt skydd skulle säkerställas genom en speciallag. I samband med beredningen av lagen konstaterades det dock att det är motiverat att de tidsbegränsade undantagen tas in i utlänningslagen, som de hänför sig till. Utöver förlängd giltighetstid för de beviljade tillstånden ska det nu också föreskrivas om giltighetstiden för de första tillstånden. Ändringen av utlänningslagen ska gälla till och med den 4 mars 2025.

Remissbehandlingen pågår till den 7 oktober 2022. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2022.

Att uppehållstillståndet är i kraft under hela den tid skyddet gäller är den tydligaste lösningen

Det tillfälliga skydd som införts i EU gäller i ett år från ikraftträdandet av rådets beslut, det vill säga fram till den 4 mars 2023. Efter det fortsätter skyddet automatiskt med ytterligare ett år, om inte rådet beslutar att det ska upphöra. Rådet kan dessutom fatta beslut om fortsatt skydd ännu i ett år till. Enligt direktivet om tillfälligt skydd kan skyddet gälla sammanlagt i högst tre år.

Medan beslutet är i kraft är Finland och alla EU-länder skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd och som intyg på detta uppehållstillstånd. Omkring 38 000 personer som flytt från Ukraina har beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd. Före slutet av året uppskattas antalet uppgå till cirka 48 000. Som det nu är upphör dessa uppehållstillstånd att gälla den 4 mars 2023.

Enligt den gällande utlänningslagen ska det ansökas separat om fortsättning till uppehållstillståndet. Detta betyder att de som beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd ska ansöka om fortsättning till tillståndet hos Migrationsverket. 

Att uppehållstillståndet fortsätter att direkt vara i kraft under hela den tid skyddet gäller är den tydligaste lösningen både för Migrationsverket och för den som beviljats skydd. För att säkerställa en jämlik behandling ska också de första tillstånd som beviljas efter lagens ikraftträdande gälla under samma tid. 

Ytterligare information:

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]
Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]