Hyppää sisältöön
Media

Ukrainalaisten tilapäisen suojelun sujuva jatko varmistetaan erillislailla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2022 13.52
Tiedote

Sisäministeriön valmistelemassa erillislaissa säädettäisiin, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan lain nojalla sen ajan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Henkilön ei siis tarvitsisi erikseen hakea oleskeluluvalleen jatkoa. Oleskelulupa osoitetaan oleskelulupakortilla, jonka osalta lainvalmistelussa arvioidaan vielä erilaisia vaihtoehtoja.

Sisäministeriö on asettanut erillislain valmistelemiseksi lainsäädäntöhankkeen ajalle 12.9.2022–31.03.2023. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.

– Vaikuttaa siltä, että sota Ukrainassa tulee valitettavasti jatkumaan vielä pitkään. Siksi myös avuntarve jatkuu. On velvollisuutemme seisoa Ukrainan rinnalla ja auttaa tänne tulleita sotapakolaisia, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Tällä hetkellä EU:ssa käyttöön otettu tilapäinen suojelu on voimassa vuoden ajan EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka. Sen jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vielä vuodella, ellei neuvosto päätä sen lakkaamisesta. Neuvosto voi vielä tehdä vuoden jatkopäätöksen suojelun jatkamiseksi. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan enimmäiskesto voi olla yhteensä enintään kolme vuotta.

Sinä aikana, kun päätös on voimassa, Suomi ja kaikki EU-maat ovat velvollisia myöntämään päätöksessä määritetylle ryhmälle tilapäistä suojelua ja sen osoitukseksi oleskeluluvan. Suomessa tilapäisen suojelun perusteella on annettu oleskelulupa noin 37 000:lle Ukrainasta paenneelle. Vuoden loppuun mennessä määrän arvioidaan olevan noin 48 000. Näiden oleskelulupien voimassaolo päättyy 4.3.2023.

Tällä hetkellä ulkomaalaislaki edellyttää, että uutta oleskelulupaa haetaan erikseen. Tämä tarkoittaisi, että tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden tulisi tehdä jatkolupahakemus Maahanmuuttovirastolle. Oleskeluluvan jatkuminen suoraan on selkein ratkaisu sekä viraston että suojelua saavan kannalta.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]
johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, p. 0295 488 658, [email protected]