Hoppa till innehåll
Media

En smidig fortsättning på tillfälligt skydd för ukrainare tryggas genom en speciallag

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 13.52
Pressmeddelande

Inrikesministeriet bereder en speciallag där det ska föreskrivas att uppehållstillstånd som beviljats på grundval av tillfälligt skydd i Finland ska fortsätta att gälla direkt med stöd av lag under den tid beslutet om tillfälligt skydd inom EU gäller. Den som beviljats uppehållstillstånd behöver alltså inte separat ansöka om förlängning av tillståndet. Uppehållstillstånd ska visas med ett uppehållstillståndskort och olika alternativ för det praktiska genomförandet av detta bedöms vid lagberedningen.

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för beredning av speciallagen för tiden 12.9.2022–31.03.2023. Avsikten är att en regeringsproposition om saken ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2022. 

– Tyvärr ser kriget i Ukraina ut att fortsätta en längre tid. Därför fortsätter också hjälpbehovet. Vi är skyldiga att stå vid Ukrainas sida och hjälpa krigsflyktingar som kommit hit, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Det tillfälliga skydd som införts i EU gäller i ett år från ikraftträdandet av rådets beslut, det vill säga fram till den 4 mars 2023. Efter det fortsätter skyddet automatiskt med ytterligare ett år, om inte rådet beslutar att det ska upphöra. Rådet kan dessutom fatta beslut om fortsatt skydd ännu i ett år till. Enligt direktivet om tillfälligt skydd kan skyddet gälla sammanlagt i högst tre år.

Medan beslutet är i kraft är Finland och alla EU-länder skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd och som intyg på detta uppehållstillstånd. Omkring 37 000 personer som flytt från Ukraina har beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd. Före slutet av året uppskattas antalet uppgå till cirka 48 000 personer. Dessa uppehållstillstånd upphör att gälla den 4 mars 2023.

Enligt den gällande utlänningslagen ska det ansökas separat om fortsättning till uppehållstillståndet. Detta betyder att de som beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd ska ansöka om fortsättning till tillståndet hos Migrationsverket. Att uppehållstillståndet fortsätter direkt är den tydligaste lösningen både för Migrationsverket och för den som beviljats skydd.

Ytterligare information:

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488270, [email protected]
Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]