Hyppää sisältöön
Media

Säkerheten i religiösa samfunds lokaler förbättras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2020 11.30
Pressmeddelande 86/2020

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att kartlägga säkerhetshot som riktas mot religiösa samfunds lokaler och att utarbeta förslag för att förbättra säkerheten.

Arbetsgruppen ska samla information om säkerhetshot riktade särskilt mot judiska synagogor och muslimska bönerum och moskéer. Gruppen ska också lägga fram förslag om hur säkerheten i dessa religiösa samfund kan förbättras med hjälp av utbildning, bättre säkerhetskompetens och säkerhetsåtgärder samt utveckling av organiseringen av säkerhetsverksamhet. Utifrån materialet utarbetas också en handbok för att stärka säkerheten.

Arbetsgruppens uppgift baserar sig på statsrådets principbeslut av den 19 december 2019 om ett nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism. Säkerhetshoten mot religiösa samfunds lokaler och användarna av lokalerna har ökat under de senaste åren. Religiösa samfunds lokaler har i olika länder blivit utsatta för allvarliga attacker, och också i Finland är lokalerna oftare än tidigare föremål för hot och skadegörelse. Finland har som mål att förebygga säkerhetshot genom att förbättra säkerhetskompetensen och säkerhetsåtgärderna på ett proaktivt sätt.

Medlemmarna i arbetsgruppen företräder inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland samt centrala religiösa samfund och organisationer. Dessutom ska arbetsgruppen under arbetets gång höra representanter för religiösa samfund för att säkerställa att olika samfunds synpunkter i stor utsträckning beaktas i arbetet. Vid behov kan arbetsgruppen höra även andra sakkunniga.

Arbetsgruppens mandattid löper ut den 31 maj 2021.

Ytterligare information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]