Hyppää sisältöön
Media

Uusi asiointi- ja käsittelyjärjestelmä helpottaa EU:n sisäasioiden rahastojen ja hankkeiden hallinnointia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2022 14.30
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 13. lokakuuta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lakiin esitetään muutosta, jotta rahastoista haettaviin avustuksiin liittyvä asiointi ja avustusten käsittely voitaisiin hoitaa uudessa sähköisessä asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä.  

Tietojärjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on helpottaa EU:n sisäasioiden rahastoista myönnettävien avustusten hakua, hakemusten käsittelyä, hankkeiden ja toimien hallinnointia sekä raportointia. Lisäksi sähköinen tietojärjestelmä helpottaa asiointia hallintoviranomaisen kanssa.

Lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla säädetään muun muassa tarvittavista muutoksista avustusta haettaessa ja sen käytöstä raportoitaessa sekä varaudutaan siihen, että asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä olevia tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa teknisen rajapinnan avulla. Tehtävillä muutoksilla säädetään myös asiointi- ja käsittelyjärjestelmässä käsiteltävistä tiedoista, järjestelmää käyttävistä tahoista, järjestelmän rekisterinpitäjästä, vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta järjestelmää käytettäessä sekä siitä, mikä taho on tiedonhallintalain mukaisesti vastuussa järjestelmästä.

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottu yleisasetus edellyttää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käyttöä avustuksen saajien ja rahastojen hallinnoinnista vastaavien viranomaisten välillä viimeistään 1.1.2023 lukien.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Nina Routti-Hietala, puh. 0295 488 242, [email protected]