Hyppää sisältöön
Media

Uusien sisäasioiden EU-rahastojen lainsäädännön valmistelu alkaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2019 10.57
Tiedote 44/2019
EU-lippu

Uusia sisäasioiden EU-rahastoja koskeva kansallinen lainsäädäntötyö on käynnistetty sisäministeriössä asettamalla työryhmä. Työryhmä tarkastelee sisäasioiden rahastojen toimeenpanoa kuluvalla rahoitusohjelmakaudella ja valmistelee rahastoja koskevan lainsäädännön EU-rahoitusohjelmakauden 2021-2027 kansallista toimeenpanoa varten.

Työryhmä valmistelee ehdotuksen sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja valtioneuvoston asetukseksi. Nyt valmisteltava lainsäädäntö koskee mm. rahastoista myönnettävän rahoituksen ehtoja sekä rahastojen ohjelmien kansallista hallinnointia ja toimeenpanoa. Sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien valmistelu alkaa myöhemmin, todennäköisesti vuoden 2020 alkupuolella. Kansallisissa ohjelmissa määritellään, minkälaisia painopisteitä ja toimia rahastojen kautta tuetaan Suomessa.

Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle 2021-2027 tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kolme rahastoa, turvapaikka-ja maahanmuuttorahasto (Asylum and Migration Fund AMF), sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (Instrument for financial support for border management and visa BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund IBMF).

Euroopan komissio antoi asetusehdotukset sisäasioiden rahastoista kesäkuussa 2018. Asetusehdotuksia ei ole vielä hyväksytty, vaan niitä käsitellään parhaillaan neuvoston työryhmissä. Komissio antoi ehdotuksen ns. yleisasetukseksi toukokuussa 2018, jossa määritellään rahastoihin sovellettavat rahoitussäännöt. Yleisasetus ohjaa nyt valmisteltavaa lainsäädäntöä merkittävästi.

Sisäasioiden rahoituksen kokonaistaso tulee kasvamaan merkittävästi nykyisestä, kun sen merkitys ja rooli EU-tasolla on viime vuosina toimintaympäristön muutoksista johtuen saanut lisää painoarvoa. Nykyisistä sisäasioiden EU-rahastoista eli turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) on rahoitettu kuluvalla ohjelmakaudella hankkeita Suomessa yli 128 miljoonalla eurolla. Rahastoista tuetaan mm. turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien kehittämistä, kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista, paluumenettelyitä, rajavalvontaa ja yhteistä viisumipolitiikkaa, poliisiyhteistyötä sekä rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa.

Sisäministeriö asetti lainsäädäntöhankkeen 3.6.2019 ja hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2020. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Sillanpää, p. 0295 488 266, [email protected]
erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]