Hyppää sisältöön
Media

Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisevät toimet etenevät

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 8.48
Tiedote 19/2021
Kuvituskuva, jossa ihmiset kävelevät pimeällä kadulla.

Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisevä työ on edennyt hyvin koronapandemiasta huolimatta, todetaan vuosiraportissa.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansallinen yhteistyöryhmä laatii vuosittain raportin väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman etenemisestä. Raporttiin on koottu tiedot siitä, miten työ on edennyt ja miten toimenpideohjelmassa määritellyt tavoitteet ovat toteutuneet Suomessa viime vuoden 2020 aikana.

Raportissa on käyty läpi väkivaltaisen ekstremistisen toiminnan ja radikalisoitumisen osalta tarkemmin toimintaa paikallisella tasolla sekä sitä, kuinka erilaisten radikalisoituneiden ääriryhmien rekrytointiin liittyviä toimia on tunnistettu - ja mitä toimia on tehty sen eteen, että saataisi ehkäistyä ennalta esimerkiksi nuorten osallistuminen ekstremistiseen toimintaan. Raportissa on tarkasteltu myös uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden edistämistä. 

– Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä on tarkasteltu eri viranomaisten, kuten poliisin, opetustoimen, ja sosiaali- ja terveystoimen ja vankiloiden näkökulmasta. Raportti sisältää myös tiedot siitä, miten järjestöt ovat osallistuneet toimintaan, kertoo työryhmän puheenjohtaja Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat edenneet hyvin poikkeusoloista huolimatta

Raportista selkeänä huomiona nousee esiin se, että ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin poikkeusoloista huolimatta.

– Viime vuoden koronapandemia vaikutti kaikkeen viranomaisten ja järjestöjen toimintaan. Tästä huolimatta toimenpideohjelmassa päätettyjä toimia on kuitenkin toimeenpantu kokonaisuudessaan varsin hyvin ja kattavasti, Mankkinen toteaa.

Poikkeuksellinen vuosi on kuitenkin näkynyt esimerkiksi siinä, ettei ennalta ehkäisevään toimintaan liittyvää yhteistyötä ole voitu tehdä kasvokkain yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. 

– Poikkeuksellinen aika on haastanut viranomaisia ja eri toimijoita pohtimaan vaihtoehtoisia keinoja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tiedonvaihtoon ja koulutukseen on esimerkiksi käytetty aiempaa aktiivisemmin digitaalisia kanavia ja myös eri aineistoja on laadittu viime vuonna digitaalisena, Mankkinen jatkaa.

Suomi koostaa vuosittaisen raportin ainoana maana Euroopassa

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2019 valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Toimenpideohjelma sisältää kansalliset tavoitteet ja poikkihallinnolliset ennalta ehkäisevät toimet vuosille 2019-2023. Periaatepäätöksessä edellytetään, että ohjelman toimeenpanosta ja tuloksista raportoidaan vuosittain.

Useilla Euroopan mailla on omat toimenpideohjelmansa väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseksi, ja EU:ssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. Suomi on toistaiseksi ainoa maa, joka koostaa tuloksista ja toimeenpanosta julkisen raportin. 

– Aivan kuten erilaisten rikosilmiöiden ja ongelmien osalta yleensäkin, myös väkivaltaisesta ekstremismistä ja radikalisoitumisesta kannattaa puhua avoimesti, jotta erilaiset riskit tehdään näkyväksi ja lisätään ihmisten tietoisuutta aiheesta. Ihmisten tietoisuutta ja tietoa lisäämällä voidaan ennalta ehkäistä sitä, että ihmiset tukevat väkivaltaisia ekstremistisiä liikkeitä, niiden toimintaa ja aatteita, Mankkinen sanoo. 

Toimenpideohjelma ohjaa ennalta ehkäisevää toimintaa kansallisesti ja paikallisesti, se on valmisteltu yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Toimeenpanossa on mukana myös tutkijoita ja uskonnollisia yhteisöjä.

Suomessa on ehkäisty ennalta väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä suunnitelmallisesti eri viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyönä vuodesta 2012 lähtien. Työn tuloksista raportoidaan säännöllisesti toimintaan osallistuville, päättäjille ja suurelle yleisölle laatimalla oheinen vuosiraportti, joka on julkisesti saatavilla. 

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, [email protected]