Hyppää sisältöön
Media

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisevä toimenpideohjelma etenee

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.7.2022 13.10
Tiedote

Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisevä toimenpideohjelma vuosille 2019-2023 on puolivälissä ja työ eteni kohtuullisesti vuonna 2021 huolimatta koronapandemian asettamista haasteista. Pääpaino vuoden 2021 toteutuneissa toimenpiteissä oli erilaisten koulutusten järjestäminen verkossa, todetaan vuosiraportissa.

-Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama maksuton verkkokoulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille oli yksi merkittävimmistä toimenpiteistä ammattilaisten perustiedon kasvattamiseksi väkivaltaiseen ekstremismiin liittyen. Lisäksi esimerkiksi poliisille järjestettiin koulutuksia teemoista polarisaatio ja antisemitististen symbolien tunnistaminen, kertoo johtava asiantuntija Hanna Nykänen

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansallinen yhteistyöryhmä laatii vuosittain raportin väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman etenemisestä. Raporttiin on koottu tiedot siitä, miten työ on edennyt ja miten toimenpideohjelmassa määritellyt tavoitteet ovat toteutuneet Suomessa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Raportissa on käyty läpi väkivaltaisen ekstremistisen toiminnan ja radikalisoitumisen osalta tarkemmin toimintaa paikallisella tasolla sekä sitä, kuinka erilaisten radikalisoituneiden ääriryhmien rekrytointiin liittyviä toimia on tunnistettu - ja mitä toimia on tehty sen eteen, että saataisiin ehkäistyä ennalta esimerkiksi nuorten osallistumista ekstremistiseen toimintaan. Raportissa on tarkasteltu myös uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden edistämistä.

Toimenpideohjelma ohjaa ennalta ehkäisevää toimintaa kansallisesti ja paikallisesti 

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2019 valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Toimenpideohjelma sisältää kansalliset tavoitteet ja poikkihallinnolliset ennalta ehkäisevät toimet vuosille 2019-2023. Periaatepäätöksessä edellytetään, että ohjelman toimeenpanosta ja tuloksista raportoidaan vuosittain.

Useilla Euroopan mailla on omat toimenpideohjelmansa väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseksi, ja EU:ssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. 

Toimenpideohjelma ohjaa ennalta ehkäisevää toimintaa kansallisesti ja paikallisesti, se on valmisteltu yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Toimeenpanossa on mukana myös tutkijoita ja uskonnollisia yhteisöjä.

Suomessa on ehkäisty ennalta väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä suunnitelmallisesti eri viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyönä vuodesta 2012 lähtien. Työn tuloksista raportoidaan säännöllisesti toimintaan osallistuville, päättäjille ja suurelle yleisölle laatimalla oheinen vuosiraportti, joka on julkisesti saatavilla.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Hanna Nykänen, sisäministeriö, p. 0295 488 534, [email protected]