Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism framskrider

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.7.2022 13.10
Pressmeddelande

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023 har kommit halvvägs. Arbetet framskred relativt bra 2021 trots de utmaningar som covid-19-pandemin ställde. År 2021 fokuserade genomförandet av åtgärderna i huvudsak på att ordna olika utbildningar på webben, konstateras det i årsrapporten.

- Institutet för hälsa och välfärds avgiftsfria webbutbildning för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården var en av de viktigaste åtgärderna för att öka yrkespersonalens grundläggande kunskaper om våldsam extremism. Dessutom ordnades utbildning till exempel för polisen kring teman polarisering och identifiering av antisemitistiska symboler, säger Hanna Nykänen, ledande sakkunnig. 

Den nationella samarbetsgruppen för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism utarbetar årligen en rapport om hur åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism framskrider. I den aktuella rapporten ingår uppgifter om hur arbetet har framskridit och hur de mål som anges i åtgärdsprogrammet har uppnåtts i Finland under 2021 och början av 2022.

Rapporten behandlar noggrannare hur man på lokal nivå förebygger våldsbejakande extremistisk verksamhet och radikalisering, hur olika radikaliserade extremiströrelsers rekryteringsåtgärder har identifierats och vilka åtgärder som har vidtagits för att förebygga till exempel ungas deltagande i extremistisk verksamhet. I rapporten granskas också främjandet av säkerheten i religiösa samfunds lokaler.

Åtgärdsprogrammet styr den förebyggande verksamheten nationellt och lokalt 

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism godkändes i december 2019 genom ett principbeslut av statsrådet. Åtgärdsprogrammet innehåller de nationella målen och de förvaltningsövergripande förebyggande åtgärderna för 2019–2023. I principbeslutet förutsätts att det varje år sammanställs en rapport om genomförandet av programmet och om dess resultat.

Många europeiska länder har sina egna åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande extremism och radikalisering, och samarbetet inom EU är intensivt. 

Åtgärdsprogrammet har beretts i samarbete med myndigheter, organisationer och föreningar, och det styr den förebyggande verksamheten nationellt och lokalt. I genomförandet deltar också forskare och religiösa samfund.

I Finland har man sedan 2012 systematiskt förebyggt våldsbejakande radikalisering och extremism i samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och andra aktörer. Resultaten av arbetet rapporteras regelbundet till dem som deltar i verksamheten, till beslutsfattarna och allmänheten genom att utarbeta en årlig rapport som är offentligt tillgänglig. 

Ytterligare information:
Hanna Nykänen, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 534, [email protected]