Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De maximala förlustgränserna för Veikkaus Ab:s penningspel på nätet förblir oförändrade 1.1–31.3.2021

Inrikesministeriet
18.12.2020 11.49 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 16.41
Nyhet

De maximala förlustgränserna för Veikkaus penningspel med snabbt tempo som spelas online förblir oförändrade fram till den 31 mars 2021. Den sänkta maximala förlustgränsen per dygn kvarstår på 500 euro. Den maximala förlustgränsen per månad är 2 000 euro. Inrikesministeriets förordning om detta träder i kraft den 1 januari 2021.

Spel med snabbt tempo är till exempel kasino- och penningautomatspel. Utöver den maximala förlustgränsen ska alla spelare fortsättningsvis sätta upp egna förlustgränser per dygn och månad. De egna förlustgränserna kan inte vara högre än de maximala förlustgränserna.

Bestämmelser om förlustgränserna för Veikkaus spel utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. I våras sänktes de maximala förlustgränserna tillfälligt så att förlustgränserna per dygn och månad sänktes till 500 euro. Den 1 oktober 2020 föreskrevs det om de maximala förlustgränserna så att förlustgränsen per dygn kvarstod på 500 euro, medan förlustgränsen per månad återställdes till 2 000 euro. Den temporära bestämmelsen i den förordning som trädde i kraft i oktober upphör att gälla den 31 december 2020.

De maximala förlustgränserna sänktes i våras på grund av coronapandemin. Coronaläget har varit svårt under hösten och det kan fortfarande påverka till exempel konsumenternas ekonomiska ställning negativt. Coronavirussituationen kan också medföra risker som gäller överdrivet penningspelande. Uppföljningen och undersökningen av skadeverkningarna av penningspel indikerar att det att man under en kort tidsperiod eller enskilda gånger förlorar stora summor är oftare kopplat till problemspelande än en hög konsumtion som fördelar sig över en längre tidsperiod.

Att den maximala förlustgränsen per dygn kvarstår på 500 euro kan i nuläget anses vara motiverat för att skydda personer i utsatt ställning eller för att förebygga problemspelande och spelskador som eventuellt aktiveras i en krissituation. Genom åtgärden kan man förebygga spelskador i ett tidigt skede, men också förhindra att ett allvarligare spelproblem aktiveras. Åtgärden inriktas direkt på de ekonomiska nackdelarna med penningspel, men indirekt kan den också förebygga och minska andra negativa effekter i samband med överdrivet penningspelande.

Ytterligare information
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]