Reservipoliisia koskevan lainsäädännön kehittäminen

Täydennyspoliisia koskevan lainsäädännön kehittäminen

SM008:00/2016 Säädösvalmistelu

Lainsäädäntöhankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat säädösehdotukset täydennyspoliisin kehittämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM008:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-313

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.3.2016 – 28.2.2018

Asettamispäivä 21.3.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Laissa säädettäisiin reservipoliisista, joka toimisi poliisin reservinä poikkeusolojen ja puolustustilan aikana sekä normaaliolojen häiriötilanteissa, reservipoliisin toimivaltuuksista ja velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaalioloissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisi toimisi aina poliisimiehen välittömässä ohjauksessa, hänelle säädettäisiin kelpoisuusvaatimukset, hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen ja hänen tulisi suorittaa vaadittava koulutus.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

YhteyshenkilöHeli Heikkola, sisäministeriö

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Heli Heikkola, neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 224
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lainsäädäntöhankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat säädösehdotukset täydennyspoliisin kehittämiseksi.

Tiivistelmä

Lainsäädäntöhankkeen tehtävänä on valmistella tarvittavat säädösehdotukset täydennyspoliisin kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Täydennyspoliisi on poliisin reservi, joka voidaan valtioneuvoston päätöksellä ottaa
käyttöön, jos se on tarpeen valtioneuvoston turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen
vuoksi.
Täydennyspoliisista on säädetty ensimmäisen kerran vuoden 1995 poliisilaissa
(493/1995). Sittemmin täydennyspoliisia koskeva sääntely on siirretty poliisin hallinnosta annettuun lakiin (110/1992).
Täydennyspoliisia koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä puutteellista. Myös operatiiviset valmiudet täydennyspoliisin käyttöönottamiseksi ovat riittämättömät.
Täydennyspoliisijärjestelmän tilaa on selvitetty 2000-luvulla useasti. Viimeksi loppuraporttinsa (SM 3/2015) helmikuussa 2015 jättänyt täydennyspoliisityöryhmä on katsonut, että järjestelmä olisi säilytettävä ja sitä olisi ryhdyttävä voimakkaasti kehittämään.

Lisätietoja

Lisää aiheesta