Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) muuttamisesta

SM017:00/2023 Säädösvalmistelu

Asetus annetaan pelastuslain 23 §:n 3 momentin nojalla. Hankkeen tehtävänä on lisätä asetukseen sisäministeriön ja aluehallintovirastojen tilannekuvatehtävät.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM017:00/2023

Asianumerot VN/10897/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.2.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 18.1.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Rami Ruuska, Pelastusylitarkastaja
puh. +358 295 488 424
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Tiivistelmä

Asetus annetaan pelastuslain 23 §:n 3 momentin nojalla. Hankkeen tehtävänä on lisätä asetukseen sisäministeriön ja aluehallintovirastojen tilannekuvatehtävät.

Lisää aiheesta