SM017:00/2023 - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011)

SM017:00/2023 - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011)

SM017:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Förordningen utfärdas med stöd av 23 § 3 mom. i räddningslagen. Syftet med projektet är att till inrikesministeriets och regionförvaltningsverkens uppgifter enligt förordningen foga uppgifter som gäller lägesbilden.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM017:00/2023

Ärendenummer VN/10897/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 15.2.2023 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 18.1.2023

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 146/2024

Kontaktperson
Rami Ruuska, Pelastusylitarkastaja
tel. +358 295 488 424
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Sammandrag

Förordningen utfärdas med stöd av 23 § 3 mom. i räddningslagen. Syftet med projektet är att till inrikesministeriets och regionförvaltningsverkens uppgifter enligt förordningen foga uppgifter som gäller lägesbilden.

Mer om ämnet